L’economia portuguesa: senyals mixtos en el 4T 2022

Contingut disponible en
13 de gener de 2023
Portugal: projeccions macroeconòmiques
Els indicadors relatius al 4T 2022 mostren un comportament mixt i suggereixen que l’economia podria haver evitat la contracció

L’indicador d’activitat econòmica es va desaccelerar a l’octubre a causa de la contracció de la producció industrial, mentre que el sector serveis va anotar un creixement encara robust. No obstant això, el sentiment dels agents econòmics va millorar al novembre i es va estabilitzar al desembre. Entre els consumidors, la confiança va millorar, i, de fet, els indicadors suggereixen que el consum de les famílies va continuar evolucionant de forma positiva al llarg del trimestre, sobretot pel que fa als béns duradors, en particular automòbils, que, a l’octubre i al novembre, es van situar el 3% per damunt de les vendes del 3T i el 20% de les del 4T 2021. Aquesta embranzida del consum es reflectirà en una major reducció de l’excés d’estalvi acumulat durant la pandèmia. Ja en el 3T, les famílies van utilitzar al voltant de 2.200 milions d’euros dels excedents d’estalvi acumulats durant els confinaments i els van reduir, aproximadament, a 5.200 milions d’euros (el 2% del PIB). En el mateix període, la taxa d’estalvi es va reduir fins al 5,1% de la renda disponible,0,9 p. p. menys que en el 2T.

De cara al 2023, s’espera una desacceleració considerable de l’activitat econòmica

Als signes d’esgotament de l’estalvi em­­bassat de les llars –fonamental per afrontar el repunt dels preus–, se sumen els augments dels costos de finançament i l’afebliment de l’activitat als principals socis comercials de Portugal. En aquest sentit, el Banc de Portugal preveu que el PIB creixerà l’1,5% el 2023 (una xifra superior a la de BPI Research, que, ara com ara, manté un conservador 0,5%), després de créixer el 6,8% el 2022; no s’exclou la possibilitat d’una contracció si es materialitzen els riscos relacionats amb el subministrament de gas a Europa.

Portugal: projeccions macroeconòmiques
La inflació acaba el 2022 amb una mitjana del 7,8%

En l’últim mes de l’any, la inflació general va tornar a mostrar signes de desacceleració i va caure 3 dècimes, fins al 9,6%, arran de la re­­ducció dels preus dels béns energètics. S’espera que aquesta tendència continuï al llarg del 2023, en línia amb un comportament més feble de la demanda. No obstant això, aquesta correcció serà gradual, perquè els preus més alts de l’energia encara afecten els preus d’altres béns i serveis –tal com es reflecteix en la inflació subjacent– i perquè els preus de l’energia i dels aliments continuaran tensionats a conseqüència de la prolongada guerra a Ucraïna. Així, anticipem que, el 2023, la inflació es mantindrà per damunt del 5%.

Portugal: IPC
El sector immobiliari residencial mostra els primers signes de desacceleració

Això es reflecteix, principalment, en la disminució del nombre d’operacions immobiliàries en el 3T 2022 en relació amb el trimestre anterior (el –3,2%) i en l’evolució de les operacions de crèdit per a l’adquisició d’habitatge nou, que, a l’oc­­tubre, van tornar a caure en termes interanuals per quart mes consecutiu (el –13,6%).

Portugal: venda de cases i IPV