Prossegueix l’ímpetu de l’activitat global

Contingut disponible en
14 de juny de 2017

Continua la puixança del creixement global. L’activitat econòmica continua avançant a bon ritme tant a les economies avançades com a les emergents, tal com ho mostren els indicadors d’activitat i de sentiment més recents. Tot això avala l’escenari de CaixaBank Research, que preveu una acceleració del creixement mundial del 3,1% del 2016 al 3,5% el 2017. Cal destacar que la bonança macroeconòmica ha anat acompanyada de la prolongació del clima de placidesa als mercats financers: les borses han mostrat una evolució positiva, en particular en una Europa alleujada després de l’esvaïment del risc polític a França, i les volatilitats dels actius financers es mantenen molt baixes. L’única nota dissonant ha derivat de la volatilitat mostrada recentment pel petroli. Així i tot, esperem que el to inestable es vagi esvaint després de l’acord assolit pels països de l’OPEP i altres grans productors, com Rússia, per allargar la retallada de la producció fins al març del 2018. Tot plegat hauria de donar suport a una recuperació, tot i que molt gradual, del preu del cru.

No obstant això, els riscos globals continuen presents. A les economies avançades, caldrà continuar estant especialment atents (i això ja comença a ser un clàssic) a la incertesa política que regna als EUA. I és que tot el soroll que envolta l’Administració Trump, dia sí i dia també, és un focus d’inestabilitat constant que amenaça amb erosionar el suport del propi Partit Republicà a Trump. Així mateix, els dubtes creixents sobre la capacitat de la nova Administració de dur a terme les reformes promeses podrien implicar un ajust a la baixa de les expectatives reflacionistes dels inversors. Als emergents, destaquen els riscos relacionats amb els desequilibris macroeconòmics i polítics en països com el Brasil, Turquia o Sud-àfrica i l’elevat deute corporatiu xinès, que ha tornat al primer pla de l’actualitat després de la primera rebaixa del rating de la Xina per part de Moody’s des del 1989.

Els EUA agafen impuls després de l’ensopegada del 1T. El creixement del PIB en el 1T (el 0,3% intertrimestral) mostra la pèrdua de ritme de l’economia nord-americana, llastada per una menor fermesa del consum privat. Així i tot, els indicadors recents d’activitat apunten a una acceleració notable de l’activitat en el 2T. En un context en què l’economia s’apropa a una situació de plena ocupació, la Fed ha adoptat un enfocament d’«ampolla mig plena» que fa prevaler aquests factors positius per damunt de la desacceleració del primer trimestre. Això incrementa les opcions d’una pujada del tipus d’interès al juny i dóna suport a la continuïtat del procés de normalització monetària.

L’expansió de l’economia europea es consolida. El PIB de la zona de l’euro va créixer un notable 1,7% interanual en el 1T 2017, i els indicadors de sentiment es consoliden en una zona clarament expansiva. Atès aquest munt de dades positives, CaixaBank Research ha revisat a l’alça les previsions de creixement de l’economia europea per al 2017. Cal destacar que la recuperació és força generalitzada, tot i que tres països han destacat en especial en el primer tram de l’any per les seves dades excel·lents: Portugal, Espanya i Alemanya. Aquest escenari positiu tindrà continuïtat en els propers trimestres, gràcies a la solidesa de la demanda domèstica, a la recuperació gradual del mercat laboral i a unes condicions financeres que es mantindran acomodatícies. Així i tot, seria desitjable que les perspectives favorables a curt termini no generessin una complaença excessiva i que, en canvi, es promoguin les reformes necessàries perquè el creixement sigui durador i equilibrat. En aquest sentit, una de les tasques pendents és aprofundir en la integració europea, un procés que podria recuperar el vigor després de l’elecció de l’europeista Emmanuel Macron com a president francès. El brexit és un factor de risc per a aquesta integració, però s’espera que les autoritats de la UE aprofitin totes les seves habilitats diplomàtiques i tota la seva capacitat negociadora per assolir un acord amb el Regne Unit que garanteixi una transició suau i ordenada.

L’economia espanyola guanya tracció. Es va confirmar el notable creixement del 1T (el 0,8% intertrimestral i el 3,0% interanual), i els indicadors d’activitat més recents no mostren signes de desacceleració, sinó més aviat el contrari. El bon funcionament dels tres últims anys comença a donar els seus fruits: en el 2T, el PIB ha recuperat el nivell precrisi. Espanya creix amb fermesa gràcies a factors tant externs com a interns. Així, l’economia es beneficia de la recuperació de la zona de l’euro, d’un preu del petroli que es manté en cotes relativament moderades i d’unes condicions financeres favorables. A més a més, cal afegir l’efecte positiu de les reformes estructurals dels últims anys. Cal destacar que la composició del creixement és més equilibrada que en l’anterior etapa expansiva. D’una banda, la demanda interna manté el vigor, amb una contribució de 2,2 p. p. al creixement interanual del PIB en el 1T 2017. Un esment especial mereix la recuperada embranzida de la inversió empresarial, que ha compensat amb escreix la suavització de l’avanç del consum privat. De l’altra, la contribució de la demanda externa va ser de 0,8 p. p., gràcies al dinamisme de les exportacions.