Missatge d'error

 • Notice: Trying to get property 'status' of non-object in cbr_theme_preprocess_node() (line 361 of themes/custom/cbr_theme/cbr_theme.theme).
  cbr_theme_preprocess_node(Array, 'node', Array) (Line: 287)
  Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('node', Array) (Line: 431)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 200)
  Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array, ) (Line: 226)
  Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 573)
  Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 227)
  Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare(Array, Object, Object) (Line: 117)
  Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse(Array, Object, Object) (Line: 90)
  Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray(Object, 'kernel.view', Object)
  call_user_func(Array, Object, 'kernel.view', Object) (Line: 111)
  Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.view', Object) (Line: 156)
  Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 68)
  Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 57)
  Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 47)
  Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 50)
  Drupal\ban\BanMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 47)
  Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 52)
  Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 23)
  Stack\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 708)
  Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)
  
 • Notice: Trying to get property 'value' of non-object in cbr_theme_preprocess_node() (line 361 of themes/custom/cbr_theme/cbr_theme.theme).
  cbr_theme_preprocess_node(Array, 'node', Array) (Line: 287)
  Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('node', Array) (Line: 431)
  Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 200)
  Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array, ) (Line: 226)
  Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 573)
  Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 227)
  Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare(Array, Object, Object) (Line: 117)
  Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse(Array, Object, Object) (Line: 90)
  Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray(Object, 'kernel.view', Object)
  call_user_func(Array, Object, 'kernel.view', Object) (Line: 111)
  Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.view', Object) (Line: 156)
  Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 68)
  Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 57)
  Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 47)
  Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 50)
  Drupal\ban\BanMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 47)
  Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 52)
  Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 23)
  Stack\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 708)
  Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)
  

Del barril al sortidor: com es determina el preu del gasoil?

Contingut disponible en
10 de març de 2015

El preu del petroli està en el punt de mira de tots els analistes des que va començar el rally a la baixa al juliol del 2014. De llavors ençà, el preu en euros del barril de cru Brent ha caigut més del 40%. Durant el mateix període, el preu del gasoil, que representa el 80% del mercat de carburants al detall, ha disminuït el 20% segons les dades de l'AOP (Associació Espanyola d'Operadors de Productes Petroliers). Tot seguit analitzarem per què el descens del preu del carburant és inferior al del preu del petroli.

El preu d'un litre de gasoil es compon de tres elements: el cost del gasoil a l'engròs, el marge brut més els costos de distribució i els impostos. El primer component del preu, el cost del gasoil a l'engròs (és a dir, el preu del cru més els costos de refinament), ha registrat un descens del 38% des del juliol del 2014, una xifra molt similar a la del petroli. No sorprèn, per tant, que el seu pes en el preu final que paga el consumidor hagi passat del 43% del juliol del 2014 al 33% del gener del 2015.

Altres elements importants del preu de venda del litre de gasoil són el marge brut del majorista i els costos de distribució. Aquests últims inclouen els costos de personal i de manteniment de les estacions de serveis, els costos de transport del carburant i una aportació al Fons Nacional d'Eficiència Energètica.1 Aquest component representava el 15% del preu final del gasoil al gener del 2015 (en relació amb el 12% del juliol del 2014) i, com a mínim a curt termini, és fix. Sumant les dues parts descrites fins ara, s'obté el preu del gasoil abans d'impostos, que ha caigut el 30% des del juliol.

Finalment, a Espanya, els impostos constitueixen la part més substancial del preu final del gasoil. En concret, s'apli­­quen tres impostos al consum de gasoil. Els impostos es­­pecials estatals i els autonòmics, que són impostos de suma fixa, pugen, respectivament, a 0,331 i a 0,037 euros per litre. A més a més, s'aplica un IVA del 21% al preu final, que inclou els impostos especials. La suma de tots els impostos al gener del 2015 va ser de 0,554 euros per litre, la qual cosa representa el 52% del preu final i un pes molt superior al registrat al juliol del 2014, del 45%.

En el context de la zona de l'euro, a causa de les similituds en­­tre països i d'una política mediambiental comuna, la mateixa anàlisi revela que el preu de venda del gasoil ha experimentat una evolució similar a la del mercat espa­nyol: va caure entre el 15% i el 22%, segons el país, entre el juliol del 2014 i el gener del 2015. No obstant això, si creuem l'Atlàntic i analitzem el mercat nord-americà, trobem un paradigma totalment diferent, amb la gasolina com a principal carburant i una càrrega impositiva molt menor. Com s'observa al segon gràfic, els impostos representen amb prou feines el 16% del preu final de la gasolina, mentre que el cost a l'engròs del carburant puja gairebé al 60% del preu final. El cost d'aquest component s'ha reduït a la meitat des del juliol, a causa de l'abaratiment del cru i d'una disminució considerable del cost de refinament, de manera que el preu final de la gasolina als EUA ha baixat el 30%, un percentatge lògicament superior a la reducció experimentada a Espanya i al conjunt de la zona de l'euro.

1. Establert al juliol del 2014 pel Reial decret llei 8/2014 en compliment de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012.

Etiquetes
  documents-10180-1229461-c1503IM_F7_01_CAT_fmt.png
  documents-10180-1229461-c1503IM_F7_02_CAT_Illus_fmt.png