Singapur

Singapur es refà de la COVID-19.

Contingut disponible en
3 d'agost de 2021
Més informació sobre el país a:
Singapur
Perspectives

 

Previsions

 

Mitjana
10-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Creixement del PIB (%)

6,8

3,0

3,3

4,5

3,5

1,3

-5,4

5,2

3,2

Inflació de l’IPC (%)*

3,2

-0,5

-0,5

0,6

0,4

0,6

-0,2

0,2

0,8

Saldo fiscal (% del PIB)

6,3

2,9

3,7

5,3

3,7

3,8

-8,9

-0,2

3,1

Deute públic (% del PIB)

100,9

102,2

106,5

107,8

109,8

129,0

128,4

129,5

130,7

Tipus d’interès de referència (%)*

0,1

0,5

0,3

0,7

1,3

1,8

0,4

0,4

0,4

Tipus de canvi (SGD/USD)*

1,3

1,4

1,4

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

Saldo corrent (% del PIB)

19,3

18,7

17,6

17,3

15,4

14,3

17,6

14,6

14,4

Deute exterior (% del PIB)

410,3

412,3

402,4

400,1

393,6

412,9

459,0

410,7

382,0

Nota: * Mitjana anual.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’organismes nacionals d’estadística i l’FMI.

 • Singapur es refà de la COVID-19. En ser una economia molt oberta, Singapur va patir un fort cop amb la COVID-19 i l’any 2020 el PIB va caure més d’un 5%. Amb tot, gràcies a una destacada campanya de vacunació i a la recuperació econòmica mundial, Singapur encara una reactivació econòmica robusta, en línia amb les economies de la zona (ASEAN). La base és una ciutat-estat amb un elevat benestar econòmic (el seu PIB per capita és el segon més gran del món en paritat de poder adquisitiu) i el seu sector turístic és un dels més competitius del món. A més, Singapur compta amb estabilitat política (el Partit d’Acció Popular, PAP, que governa des de la fundació de Singapur l’any 1965, té 83 dels 93 seients del Parlament) i social, així com una qualitat institucional que l’ha consolidat com a hub financer (la seva borsa capitalitza prop del 200% del PIB) i un centre per a l’arbitratge de litigis internacionals.
 • Xoc real de la COVID-19. La COVID-19 va sacsejar l’economia de Singapur, que va registrar una caiguda del PIB del 5,4% l’any 2020. Amb tot, a mitjan 2021 Singapur representava un dels millors balanços en la incidència de la pandèmia, amb nivells inferiors als de la majoria dels seus veïns i lluny dels que hi havia a les economies avançades. A més, la vacunació evoluciona a un ritme destacable. A mitjan 2021, més d’un 70% de la població havia rebut almenys una dosi, i gairebé el 50% ja tenia la pauta completa. El brot d’infeccions de mitjan 2021 va provocar una contracció intertrimestral en el PIB del 2T 2021, però no fa perillar la recuperació en 2021-2022.
 • Vulnerabilitats financeres. La posició inversora internacional neta és positiva (al voltant del doble del PIB), amb un valor dels actius que compensa amb escreix el valor del deute extern i ofereix un coixí sòlid per afrontar episodis de volatilitat.

  La Constitució de Singapur estipula que per a cicles polítics de cinc anys, el pressupost ha d’estar equilibrat. Així, l’evolució del deute públic ve especialment marcada pels projectes d’inversió, generalment en infraestructures, que constitueixen actius que generen rendiments. El deute net de Singapur és nul i les seves finances estatals no inclouen grans riscos. El deute públic brut, proper al 130% del PIB, es compensa pel valor d’allò invertit. Moltes d’aquestes inversions estan en el fons Temasek (AAA, 381.000 milions de dòlars en el 1T 2021) i en el fons sobirà GIC Private Limited (440.000 milions de dòlars).

  La inflació de Singapur és moderada. Tot i superar puntualment el 2% a mitjan 2021, per l’encariment de les matèries primeres i efectes de base, la continuïtat de les restriccions al turisme i la tutela de l’Autoritat Monetària de Singapur (MAS) impediran tensions inflacionistes.

 • Resposta de la política econòmica
  • Política de la pandèmia. Singapur espera tenir vacunada tota la seva població adulta al final del 2021, amb subministraments de Pfizer, Moderna i Sinovac. Singapur és un donant de la iniciativa COVAX (Covid-19 Vaccines Global Access Facility) per col·laborar en un accés equitatiu global a les vacunes. Singapur és pioner en establir “bombolles” lliures de quarantena per a viatgers de negocis, sales de reunions i hotels hermètics (Connect@Changi).
  • Política fiscal. Singapur preveu un dèficit públic inferior a l’1% del PIB el 2021, després d’un –8,9% el 2020. Això implica la reducció gradual d’estímuls, que continuaran per a llars i empreses vulnerables i despeses de sanitat. Per al 2021 s’han pressupostat 11.000 milions de dòlars de Singapur (SGD), equivalents a un 0,2% del PIB. Així mateix, es destinaran 24.000 milions d’SGD per adaptar-se als nous canvis tecnològics i les reconfiguracions de les cadenes de subministraments, desigualtat i sostenibilitat. Això inclou subvencions a empreses innovadores i a la formació professional.
  • Protecció social. Singapur subvenciona la compra d’habitatge per als seus ciutadans, que paguen uns preus inferiors als estrangers. Això suposa tenir una proporció de residents propietaris del 91%. Així mateix, l’any 2021, el Govern restringeix la participació en l’economia GIG (incloent-hi els taxis de lloguer d’Uber i Grab) als majors de 30 anys, per evitar que els joves quedin atrapats en llocs de feina de baixa qualitat.
  • Política monetària. La MAS manté una política monetària acomodatícia per donar suport a la recuperació. Malgrat l’encariment de les matèries primeres, la MAS espera una inflació subjacent no superior a l’1% l’any 2021. S’espera que es compleixi l’objectiu de mantenir invariat el tipus de canvi real efectiu de l’SGD.
 • Evolució del tipus de canvi. L’SGD segueix un règim gestionat respecte a una cistella de divises. L’elevat superàvit corrent (al voltant del 14% del PIB) permet afrontar situacions de volatilitat del tipus de canvi.
Riscos principals

L’evolució de la pandèmia i els avenços mèdics són el gran determinant de l’escenari. Al risc de noves variants més severes i una retirada prematura de les polítiques de recolzament, cal sumar-hi el següent:

 • El sector empresarial no financer comptava amb bons coixins de liquiditat prepandèmia, i les seves perspectives postpandèmia són d’una bona recuperació dels beneficis. Amb tot, l’augment de la càrrega del deute provocat per la pandèmia suposa un condicionant que, malgrat els coixins, cal no oblidar.
 • Singapur és sensible a repunts globals de la volatilitat financera, com els que podrien produir-se per una més gran persistència de les pressions inflacionistes en grans economies internacionals o si noves variants de la COVID-19 comprometessin les perspectives.
 • Singapur no ha capitalitzat al seu favor tot el que cabria esperar les tensions entre Xina i els EUA i l’agitació política de Hong Kong. Així mateix, està patint una pèrdua d’empreses que cotitzen en la seva borsa, que ha perdut dinamisme respecte a Hong Kong i els mercats xinesos.
 • Desacceleració del creixement econòmic (del 7,3% els anys 2002-2007 al 3,6% els anys 2012-2019). L’envelliment de la població, la transformació tecnològica i el canvi climàtic representen reptes per rellançar el creixement de fons.
 • La condició de democràcia tutelada de Singapur no presenta riscos polítics destacables a curt termini, malgrat que la precària situació dels treballadors immigrants i els canvis demogràfics podrien alterar l’estabilitat del país, com demostra el mal resultat relatiu del PAP a les eleccions del 2020. La situació geogràfica suposa riscos però també ofereix oportunitats, ja que Singapur es troba enmig d’una de les regions econòmicament més dinàmiques del planeta.
 • La neutralitat que practica Singapur en el marc del conflicte entre els EUA i la Xina es pot enfrontar a tensions geopolítiques. A més, aquest conflicte i les amenaces a la globalització podrien pesar sobre el sector exterior de Singapur.

 

Ràting

Última modificació

Perspectiva

Última modificació

 

AAA

14/05/03

Estable

14/05/03

 

Aaa

14/06/02

Estable

14/06/02

 

AAA

06/03/95

Estable

06/03/95

     Indica que el país té “grau d’inversió”.

     Indica que el país no té “grau d’inversió”.