Què són els colls d’ampolla?

Clàudia Canals ens aclareix què són els colls d’ampolla en l’economia i l’impacte que tenen en l’oferta i la demanda. El vídeo forma part de la col·lecció «Formació sobre rodes», una iniciativa del programa d’Accionistes CaixaBank per fomentar la cultura financera.

Clàudia Canals, CaixaBank Research
Clàudia Canals
28 de desembre de 2022
Etiquetas: