El sector agroalimentari impulsa la recuperació

El 2020 passarà a la història com l’any de la COVID, però també es recordarà que, en un context duríssim, la resposta de la cadena alimentària va ser extraordinària i va garantir de manera ininterrompuda el subministrament a totes les llars espanyoles. Un any i mig després, el sector primari continua mostrant un dinamisme notable, tot i que ha deixat enrere l’excepcional ritme de creixement que va registrar durant els mesos més crítics de la pandèmia.

Contingut disponible en
7 d'octubre de 2021
p2

La indústria agroalimentària, més afectada per la caiguda de l’activitat el 2020, ja ha superat el nivell precrisi en termes de la xifra de negocis, malgrat que, al mercat laboral, encara no s’han assolit els nivells previs d’ocupació. En el 1S 2021, destaca la vigorosa recuperació de la fabricació de begudes, la xifra de negocis de la qual, arran de l’intens enfonsament del consum al canal HORECA, va recular un significatiu 16,2% el 2020.

Els patrons de consum d’aliments de les llars espanyoles tornen a la normalitat de manera gradual. Les dades internes de pagaments amb targeta als terminals de punt de venda (TPV) de CaixaBank mostren que la despesa dels espanyols als supermercats continua sent elevada i que la despesa en restauració també es recupera amb força. No obstant això, la despesa amb targetes estrangeres en restaurants, malgrat el repunt d’aquest estiu, continua clarament per sota dels nivells del 2019. Així, la recuperació incompleta del turisme internacional continua afectant els productes agroalimentaris més dependents del canal HORECA.

El sector exterior mostra una evolució molt favorable. Les exportacions agroalimentàries han accelerat el pas i han crescut el 4,0% en el conjunt del 2020 i el 10,4% interanual en el 1S 2021. Així, el sector agroalimentari aporta el 19,5% de les exportacions de béns d’Espanya, 2 punts més que el 2019. A mitjà termini, un dels reptes del sector perquè les exportacions continuïn sent un motor de creixement serà promoure una major sostenibilitat dels processos productius, en especial al sector primari, per mitigar l’impacte mediambiental que comporta aquesta activitat, un aspecte que analitzem amb més detall al segon article d’aquest informe.

A més a més, també abordem els sectors del porc i del vi, dos sectors en què Espanya és una gran potència productora i exportadora a nivell mundial. En el primer cas, destaquem el comportament excel·lent de les exportacions de porcí en els últims anys, en especial per la ingent demanda procedent de la Xina, on la producció domèstica s’ha vist greument afectada per la pesta porcina africana (PPA), motiu pel qual s’ha hagut de proveir mitjançant altres grans productors.

El sector vitivinícola, per la seva banda, es recupera del cop dur que va representar la pandèmia sobre el consum al canal HORECA. Pel que fa les exportacions, constatem una dinàmica molt positiva d’orientació cap a mercats amb un preu mitjà més elevat, la qual cosa hauria d’ajudar a contrarestar una de les principals febleses de l’exportació vinícola espanyola (el seu baix preu mitjà en relació amb altres països de la UE). A més a més, Espanya és líder mundial en producció de vi ecològic, un punt fort en un context en què la demanda de productes d’aquest tipus guanya força.