Eduard Llorens

Eduard Llorens i Jimeno

Economista

Eduard és economista a la Unitat de Macroeconomia del Departament d’Estudis. Graduat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, amb estades a la Universitat de California-Los Angeles (UCLA) i la Universitat de Warwick, i Màster en Economia per la Barcelona Graduate School of Economics. Abans d’incorporar-se a CaixaBank, va treballar com a becari en el Departament de Política Monetària del Banc Central Europeu. La seva àrea d’estudi principal és la modelització de l’economia espanyola.