Estudi de l'OCDE sobre l'ocupació - Fets, Anàlisis i Estratègies

NÚMERO 01

/ 17 juliol 1994

L'atur és probablement el fenomen més inquietant de la nostra època. Afecta totes les categories socials. Hi ha 35 milions de persones en atur als països de l'OCDE. Potser uns altres 15 milions han renunciat a buscar feina o han acceptat, en contra de la seva voluntat, un lloc de treball a temps parcial.A determinats països de l'OCDE, gairebé una tercera part dels joves està sense feina i ni tan sols aquestes xifres són capaces de mesurar per elles mateixes tot el cost humà que representa l'atur. Les causes de l'atur són nombroses. El seu component "conjuntural" s'eliminarà amb el creixement econòmic a mesura que es consolidi la recuperació. Però una part de l'atur és estructural, deguda al desfasament creixent entre la necessitat d'adaptar-se a l'evolució, i la capacitat i, fins tot, la voluntat de canvi de l'economia i de la societat. La solució passa per un examen i una revisió en profunditat de totes les polítiques d'adaptació i d'innovació enfront del canvi tecnològic i de la intensificació de la competència mundial. La majoria de la població activa es podrà adaptar amb bastanta facilitat, però algunes persones necessitaran un suport particular; fins i tot una minoria es mostrarà incapaç d'adaptar-se. Caldrà prestar-los ajut tot aprofitant els avantatges considerables que portarà un canvi ràpid, de tal manera que es puguin beneficiar de l'augment de prosperitat de la societat. Aquesta publicació de l'OCDE, primera d'una sèrie, ofereix una visió clara i concisa d'aquesta qüestió crítica. Traient profit de les competències de nombrosos departaments de l'OCDE, exposa els fets que caracteritzen l'atur actualment, analitza els factors fonamentals que l'han provocat i aquells que podrien fer progressar les economies de l'OCDE cap a la plena ocupació. Proposa, finalment, una selecció de mesures capaces d'ajudar a crear llocs de treball i de preparar aquells que els han d'ocupar.