Immobiliari. Una expansió més sostenible i duradora

2S 2019

El sector immobiliari espanyol s’endinsa en una fase més madura del cicle, caracteritzada per una suavització del creixement de la demanda i dels preus. Els factors que donen suport a l’expansió del mercat immobiliari (la creació d’ocupació, unes condicions financeres favorables i una demanda estrangera elevada) continuen evolucionant de manera positiva, però perden una mica de dinamisme.

Contingut disponible en
CaixaBank Research Informe inmobiliario