Setmana del 16 al 22 de gener del 2023

 • L’FMI actualitza el quadre de previsions macroeconòmiques per a Espanya
 • El PIB xinès acaba l’any millor del que s’esperava
 • Es desinfla l’optimisme als mercats financers
Contingut disponible en
Pulso
 • Economia espanyola
  L’FMI actualitza el quadre de previsions macroeconòmiques per a Espanya

  La institució ha revisat el creixement del PIB a l’alça per al 2022, del 4,3% al 5,2%, però ha modificat lleugerament a la baixa les previsions de creixement per al 2023 i el 2024, en –0,1 p. p. fins a l’1,1% i en –0,2 p. p. fins al 2,4%, respectivament. En contraposició, l’FMI ha ajustat a la baixa les seves projeccions d’inflació els dos propers anys. Així, per al 2023 preveu una inflació mitjana del 3,7% (abans 4,9%) i per al 2024 del 2,7% (abans 3,5%).

  Xifres positives a Espanya de facturació al novembre i d’ocupació a l’avanç del gener. Al novembre, l’índex de xifres de negoci a la indústria i als serveis va avançar un 4,0% i un 2,7% intermensual (desestacionalitzat), respectivament. En termes interanuals, l’avanç al sector industrial es va moderar fins al 13,7% (17,2% a l’octubre) i al de serveis fins al 13,4% (16,2% a l’octubre), alentiment que, tot i això, reflecteix efectes de bases negatius davant les fortes taxes intermensuals de creixement que es van registrar durant l’etapa de recuperació econòmica de finals del 2021. Així mateix, la lectura de l’indicador de xifres de negoci s’ha de prendre amb cautela, atès que es tracta d’un indicador nominal que no corregeix per l’efecte preu i, per tant, es pot veure afectat pel context d’elevada inflació de la conjuntura actual. Per la seva banda, la creació de llocs de treball comença l’any amb bon peu. Segons la dada d’avanç del Ministeri, des de mitjan desembre fins a mitjan gener s’ha registrat un augment dels afiliats, en termes desestacionalitzats, de 25.294 persones, l’avanç més elevat des del juny passat.

  Forta millora a la balança comercial no energètica espanyola. Al novembre, el dèficit comercial exterior es va situar en 3.313 milions d’euros, xifra inferior a la del mateix mes de l’any anterior (4.207 milions) i que irromp, així, la tendència d’empitjorament que va registrar els darrers mesos. Aquesta millora va procedir del saldo de béns no energètics, que va registrar un superàvit de 990 milions d’euros davant un dèficit de 1.199 milions al novembre del 2021, que correspon a un avanç de les exportacions (4,5% interanual en volum) i una caiguda de les importacions (–3,5% en volum). Per la seva banda, el dèficit energètic va continuar creixent i va augmentar a 4.303 milions, 1,4 vegades més que fa un any, a causa del fort avanç de les importacions (+38,7%), impulsades pel creixement dels preus (+31,7%). En conjunt, també cal destacar el dinamisme de les exportacions de béns espanyols al novembre, amb un creixement interanual del 23%, superior a la mitjana de la UE (17%), Alemanya (13%) i França (16%).

  Espanya: saldo comerç exterior de béns

  Última actualització: 23 gener 2023 - 09:20

  L’activitat immobiliària a Espanya manté un ritme d’avanç sòlid. Al novembre, es van fer 55.132 compravendes d’habitatge, un 10,8% més que el mateix mes de l’any anterior. Per segments, s’observa un patró similar als darrers mesos, amb caigudes notables a les compravendes d’habitatge nou (–3,0% interanual) i avanços molt notables als de segona mà (+14,3%). Les perspectives per als propers mesos apunten a un alentiment del sector immobiliari, a mesura que la demanda es vegi afectada, entre d’altres factors, per les pujades dels tipus d’interès.

  Espanya: compravenda d’habitatges

  Última actualització: 17 febrer 2023 - 09:22
 • Economia internacional
  El PIB xinès acaba l’any millor del que s’esperava

  El PIB de la Xina es va estancar en el 4T 2022 respecte al 3T (0,0% intertrimestral) i va evitar, així, una recaiguda en l’últim tram de l’any i va registrar un creixement del 3,0% per al conjunt del 2022, superior a les expectatives del consens d’analistes (–1,0% en el 4T i 2,7% el 2022). En termes interanuals, el gegant asiàtic va reduir el seu creixement fins al 2,9% en el 4T (vs. 3,9% en el 3T). La dada de producció industrial també va ser millor del que s’esperava (1,3% interanual al desembre des del 2,2% el mes anterior), mentre que les vendes al detall van frenar el ritme de caiguda, amb una contracció d’un 1,8% interanual al desembre (vs. –5,9% al novembre), en un context d’aixecament de restriccions associades a la pandèmia. En balanç, tot i que l’evolució de la reobertura s’enfronti a un context força incert i a un entorn mundial més advers (vegeu la Nota Breve), la Xina enguany podria tornar a assolir taxes de creixement per sobre del 5,0%.

  Xina: PIB

  Última actualització: 23 gener 2023 - 09:23

  Prossegueix la millora en les expectatives econòmiques per a la zona de l’euro. Així, l’índex de sentiment econòmic ZEW per a Alemanya va registrar al gener la pujada més gran des de l’abril del 2020 (després de l’aixecament de restriccions per la COVID) i assenyala que el percentatge d’enquestats que es decanta per una millora de la situació al país s’ha ampliat en 19 p. p., fins al 42%. Aquesta tendència se suma a les declaracions del Govern alemany que apunten que el país podria evitar la recessió a l’hivern. L’actual context d’estabilització als mercats energètics, gràcies a un hivern més suau del que és habitual, explica aquest millor comportament d’Alemanya i les sorpreses positives que també s’han observat a Itàlia. Per tant, tot i que les evidències de debilitat continuen sent clares i la incertesa és encara molt elevada, és probable que el PIB de la zona de l’euro esquivi la contracció en el 4T 2022 i que en el 1T d’enguany sigui una mica millor del que s’esperava fa uns mesos, justificant una revisió a l’alça per al creixement previst per a la zona de l’euro el 2023, des del 0,2% actual.

  Alemanya: índex de sentiment econòmic ZEW

  Última actualització: 23 gener 2023 - 09:25

  Segueixen els senyals de refredament de l’economia als EUA. L’activitat econòmica dels EUA continua desaccelerant-se segons els indicadors publicats la setmana passada. Les vendes detallistes i la producció industrial van caure al desembre un 1,1% i 0,7% intermensual, respectivament (–1,0% i –0,6% el mes anterior), tancant el 4T 2022 amb una tendència de «més a menys». D’altra banda, l’índex de preus de producció va retrocedir un 0,5% intermensual al desembre, mentre que l’índex que exclou els aliments i els béns energètics es va mantenir pràcticament pla (0,1%), xifres que van reforçar els senyals de menors pressions inflacionistes. Mentrestant, a aquest context de refredament econòmic s’hi afegeix la incertesa sobre el sostre de despesa del Tresor nord-americà, després de l’anunci de la institució dirigida per Janet Yellen sobre el fet que començaria a emprar mesures especials per evitar l’impagament del deute. Amb aquestes mesures s’estima que el treasury tindria marge de maniobra fins a principis de juny, moment en què caldria que el Congrés, dividit, suspengui el sostre de despesa o l’augmenti.

 • Mercats financers
  Es desinfla l’optimisme als mercats financers

  Els temors sobre una recessió econòmica global van reprendre el focus dels inversors la tercera setmana de l’any, després de la publicació de dades d’activitat que van decebre al consens d’analistes als EUA (vegeu la secció d’Economia internacional) i el to feble en les previsions de beneficis en l’arrencada de la temporada de resultats empresarials del 4T 2022. El menor optimisme va detonar una caiguda al llarg de la corba de rendibilitat del deute sobirà, tant a Europa com als EUA, malgrat una nova ronda de missatges en to hawkish per part dels bancs centrals, especialment a la zona de l’euro (vegeu la notícia següent). Mentrestant, a la seva primera reunió de l’any, el Banc del Japó va mantenir sense canvis tant els tipus oficials de referència com els paràmetres de la seva política de control de la corba de tipus sobirans (yield curve control), anuncis que van incidir en una depreciació del ien davant de les principals monedes i un avanç a la borsa del país nipó. En contrast, els índexs borsaris van retrocedir als EUA i van tancar amb resultats mixtos a Europa, mentre que l’euro es va mantenir cotitzant al voltant dels nivells recents (1,08 en l’encreuament amb el dòlar). Pel que fa a les matèries primeres, el preu del petroli va fluctuar al llarg de la setmana per tancar amb un lleuger avanç (fins als 88 dòlars per barril per al Brent), en un context de, d’una banda, revisió a l’alça en les previsions de demanda per part de l’Agència Internacional d’Energia (IEA, per les sigles en anglès) a l’avantsala de les celebracions de l’any lunar xinès i, de l’altra, d’una acumulació de reserves més gran als EUA. El preu del gas natural a Europa (el TTF holandès) es va mantenir estable al voltant dels 67 €/MWh, gràcies a l’elevat nivell de reserves actual i malgrat les temperatures més baixes al llarg de l’hemisferi nord.

  El BCE justifica més pujades de tipus davant del temor que la inflació s’enquisti. A la reunió del desembre, el BCE va sorprendre inversors i analistes en assenyalar la seva intenció de pujar agressivament els tipus oficials el 2023. Les actes d’aquesta reunió, publicades la setmana passada, reflecteixen un BCE que veu certa complaença als mercats, amb una relaxació de les condicions financeres alhora que, segons les actes, augmentaven els senyals de persistència a les pressions inflacionistes. En concret, el BCE apunta a la transmissió entre majors preus intermedis i finals, el tensionament del mercat laboral (amb la consegüent pressió sobre els salaris) i la retirada d’ajudes fiscals (el 2024) com a tres grans forces que mantindran per un temps la inflació per damunt de l’objectiu del 2%. Per això, al desembre, es va donar un ampli suport per endurir amb decisió la política monetària. No obstant això, hi va haver discrepàncies en com vehicular aquest enduriment: es va acordar pujar tipus en 50 p. b. i assenyalar més augments de la mateixa magnitud, però les actes mostren que alguns membres veien insuficient el moviment i haguessin preferit un increment de 75 p. b. En aquest sentit, la setmana passada hi va haver un nou episodi de desacord relatiu: mentre que, segons la premsa, algunes veus del BCE es plantegen reduir el ritme de pujades a 25 p. b. a partir del març, la presidenta Lagarde va rebutjar baixar el ritme d’enduriment monetari i els governadors dels bancs centrals de França i els Països Baixos van reiterar la intenció de mantenir els augments de tipus en 50 p. b.

  Principals indicadors financers

      20-1-23 13-1-23 Var. setmanal Acumulat 2023 Var. interanual
  Tipus       (punts bàsics)    
  Tipus 3 mesos Zona euro (Euribor) 2,42 2,33 9 29 297
    EUA (Libor) 4,82 4,79 +3 5 456
  Tipus 12 mesos Zona euro (Euribor) 3,33 3,32 +1 4 379
    EUA (Libor) 5,35 5,36 -1 -13 455
  Tipus 10 anys Alemanya 2,18 2,17 1 -26 224
    EUA 3,48 3,50 -2 -39 172
    Espanya 3,14 3,17 -3 -38 250
    Portugal 3,05 3,08 -4 -39 248
  Prima de risc (10 anys) Espanya 96 100 -4 -12 26
    Portugal 87 91 -5 -13 24
  Renda variable       (percentatge)    
  S&P 500   3.973 3.999 -0,7% 3,5% -9,7%
  Euro Stoxx 50   4.120 4.151 -0,7% 8,6% -2,6%
  IBEX 35   8.918 8.882 0,4% 7,2% 2,6%
  PSI 20   5.914 6.032 -2,0% 3,3% 5,9%
  MSCI emergents   1.036 1.030 0,6% 8,4% -16,7%
  Divises       (percentatge)    
  EUR/USD dòlars per euro 1,086 1,083 0,2% 1,4% -4,3%
  EUR/GBP lliures per euro 0,876 0,886 -1,1% -1,1% 4,6%
  USD/CNY yuans per dòlar 6,785 6,701 1,2% -1,7% 7,0%
  USD/MXN peso per dòlar 18,873 18,766 0,6% -3,2% -7,8%
  Matèries Primeres       (percentatge)    
  Índex global   112,1 111,6 0,5% -0,6% 6,4%
  Brent a un mes $/barril 87,6 85,3 2,8% 2,0% -0,9%
  Gas n. a un mes €/MWh 66,9 64,8 3,2% -12,3% -11,0%

  Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.

  POLS ECONÒMIC és una publicació de CaixaBank Research, que conté informacions i opinions procedents de fonts que considerem fiables. Aquest document té un propòsit merament informatiu, per la qual cosa CaixaBank no es responsabilitza en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank Research i poden estar subjectes a canvis sense notificació prèvia.