Anàlisi de l’evolució dels mercats financers i de la conjuntura macroeconòmica, amb articles especialitzats sobre els temes clau i les tendències de fons que condicionaran l’agenda econòmica a curt i mitjà termini a Espanya, Portugal i el món. Disponible en català, castellà i anglès.