Milloren les perspectives del sector immobiliari espanyol

Des de la publicació del número anterior de l’Informe Sectorial Immobiliari, al juliol del 2023, s’han succeït diversos esdeveniments en l’àmbit econòmic que ens permeten ser més optimistes sobre l’evolució del sector immobiliari espanyol el 2024.

Contingut disponible en
7 de març de 2024
Fachada de edificio sobre cielo azul
  • Des de la publicació del número anterior de l’Informe Sectorial Immobiliari, al juliol del 2023, s’han succeït diversos esdeveniments en l’àmbit econòmic que ens permeten ser més optimistes sobre l’evolució del sector immobiliari espanyol el 2024. D’una banda, el descens de la inflació a la zona de l’euro des de la tardor passada ha comportat un gir important en la trajectòria prevista dels tipus d’interès, i s’espera que el BCE comenci a abaixar-los abans de l’estiu. De l’altra, el funcionament de l’economia espanyola ha estat substancialment millor del que s’havia pronosticat: el PIB d’Espanya va créixer el 2,5% el 2023, quan, al començament de l’any, prevèiem un avanç de l’1%.
  • El balanç del mercat immobiliari el 2023 també ha estat més positiu del que es presumia. Malgrat que el nombre de compravendes d’habitatge va recular al voltant del 10%, el retrocés va ser més suau del que s’havia anticipat, i, de fet, es va assolir el segon millor registre en 15 anys (el primer va ser el 2022, amb 650.000 compravendes). El preu de l’habitatge també es va desaccelerar en el primer semestre del 2023, però en el segon semestre va accelerar el ritme d’avanç i va créixer un 5,3% interanual en el 4T 2023. Pel costat de l’oferta, l’estabilització dels costos de construcció va permetre tancar l’any amb un nombre de visats d’habitatge nou similar al d’exercicis anteriors (al voltant dels 110.000 habitatges).
  • Per al primer semestre de l’any, preveiem que aquesta senda de desacceleració suau continuarà, a conseqüència d’uns tipus d’interès encara elevats i d’un context econòmic relativament feble. No obstant això, en el segon semestre del 2024, a mesura que es consolidi la senda descendent dels tipus d’interès i que l’activitat econòmica guanyi tracció, esperem que el mercat immobiliari recobri el vigor i dibuixi una trajectòria ascendent. Així, el 2024 serà un any de transició per donar pas a un 2025 en què preveiem que el sector immobiliari es tornarà a expandir. Des de CaixaBank Research, hem millorat les previsions per al mercat immobiliari espanyol per al 2024-2025: preveiem un increment del preu de l’habitatge del 2,7% i del 2,5%, respectivament, i un nombre de compravendes al voltant de les 550.000 unitats per any. Al primer article d’aquest informe, detallem aquest nou escenari de previsions.
  • El bon comportament del mercat immobiliari espanyol s’explica, en gran part, per la resiliència de la demanda, malgrat el difícil context econòmic. Al segon article d’aquest informe, analitzem un dels factors principals que ha impulsat la demanda d’habitatge a Espanya en els dos últims anys: el creixement poblacional. Entre el 2022 i el 2023, els fluxos migratoris han estat molt significatius i la població espanyola ha augmentat en prop d’1 milió de persones, unes xifres que no s’havien registrat des del boom migratori de la primera dècada del segle xxi. On més ha crescut el preu de l’habitatge ha estat a les províncies i als municipis que han experimentat un major creixement demogràfic, com són les zones turístiques, i les grans ciutats i les seves àrees urbanes d’influència. Mentrestant, el preu de l’habitatge es manté estancat a les zones que pateixen despoblació.
  • Al tercer article d’aquest informe, investiguem com han respost els mercats immobiliaris de les principals economies avançades a l’enduriment de les condicions financeres. En conjunt, malgrat que s’observen diferències significatives entre països, es pot afirmar que, ara com ara, el preu de l’habitatge ha resistit força bé la pujada dels tipus d’interès. L’escassetat d’habitatge nou als principals mercats desenvolupats explica una gran part de la resistència a la baixa dels preus de l’habitatge. Les restriccions reguladores per augmentar l’oferta i la falta d’inversió pública a la gran majoria de països de l’OCDE estarien agreujant els problemes d’accessibilitat a l’habitatge a les localitzacions que estan experimentant una major demanda, com les grans ciutats.
  • A l’últim article d’aquest Informe Sectorial, posem el focus en el mercat immobiliari comercial espanyol. Després de registrar caigudes molt significatives en les xifres d’inversió el 2023, s’espera que es vagi reactivant a mesura que avanci el 2024, gràcies al descens previst dels tipus d’interès i a una evolució favorable dels fonamentals que determinen el comportament dels diferents segments.
Etiquetas: