Continua la bona marxa nord-americana i augmenten els dubtes sobre els emergents

Contingut disponible en
9 de setembre de 2015

Els EUA continuen liderant la recuperació global. Al juliol i a l'agost, la situació econòmica a gairebé tots els països avançats ha evolucionat d'acord amb el que s'esperava. No ha estat el cas de la majoria d'emergents, les dades d'activitat més recents dels quals han estat més febles del que s'havia previst. En el cas de la Xina, ha augmentat la incertesa sobre la velocitat de desacceleració de l'economia, tot i que continuem creient que és a l'abast de l'Executiu pilotar un soft landing. D'altra banda, la greu recessió de Rússia i del Brasil, en un context polític complicat, ha ampliat la desconfiança cap als emergents en conjunt.

ESTATS UNITS

L'avanç de l'economia nord-americana es va accelerar en el 2T 2015. El PIB dels EUA va créixer un significatiu 0,9% intertrimestral en el 2T 2015, el 2,7% en termes interanuals, després de ser revisat de forma considerable a l'alça. També va destacar la revisió a l'alça del creixement del 1T (del 0,0% intertrimestral al +0,2%). Per components de demanda, destaquen la contribució positiva del consum privat, el creixement del qual es va accelerar en relació amb el 1T, i les exportacions, que van avançar amb vigor després de les disrupcions causades per la vaga portuària a la costa oest durant els primers mesos de l'any. La feblesa relativa de la inversió en equipament s'explica per un efecte ressaca de l'elevada despesa en equipament efectuada durant els nou primers mesos del 2014. Els indicadors de sentiment empresarial fan pensar que aquesta feblesa serà transitòria.

La revisió del PIB dels tres últims anys presenta un creixement tendencial lleugerament menor. Juntament amb les dades de creixement del 2T 2015, el Bureau of Economic Analysis va presentar la revisió habitual de la sèrie del PIB dels tres últims anys. El canvi ha comportat una revisió a la baixa de l'avanç anual mitjà del PIB entre el 2012 i el 2014, del 2,3% al 2,0%, conseqüència, en bona part, de les menors taxes de creixement del consum privat. D'altra banda, la revisió no va solucionar del tot els problemes d'estacionalitat que s'atribueixen a la sèrie elaborada per la institució governamental. Així, tot i que s'ha reduït la diferència entre l'avanç del PIB del 1T de mitjana i el de la resta de trimestres (dels 1,2 punts als 0,7 punts actuals), la distància continua sent significativa.

Els indicadors d'activitat recents constaten la continuïtat de la recuperació en el 3T. L'índex de confiança del consumidor elaborat pel Conference Board va repuntar a l'agost i va superar la referència dels 100 punts, gràcies a la millora de les expectatives i a la percepció d'un mercat laboral més fort. Malgrat que les vendes al detall del juliol van presentar un creixement moderat, la revisió a l'alça del mes anterior també deixa la valoració de l'indicador en el costat positiu. Per la seva banda, els índexs de sentiment empresarial (ISM), tant de manufactures com de serveis, continuen a la zona expansiva i perfilen bones perspectives per a la inversió. L'ISM de manufactures va patir una lleugera reculada i va quedar en el nivell dels 52,7 punts, que es corresponen amb creixements del PIB propers al 3%. Amb una nota molt més robusta, l'ISM de serveis, que representen el 85% de l'ocupació privada, va escalar fins als 60,3 punts, nivell que coincideix amb creixements de l'economia superiors al 5%. Finalment, el sector immobiliari va mantenir la recuperació sostinguda, amb dades positives en habitatges iniciats i en vendes d'immobles. Cal considerar la feblesa del juny de l'índex de preus Case-Shiller d'habitatges de segona mà com un episodi transitori.

L'ocupació torna a registrar un bon mes, tot i que les millores salarials es fan esperar. Al juliol, es van crear 215.000 llocs de treball nets, un registre que indica un mercat fort. Així mateix, la taxa d'atur es va mantenir estable en un baix 5,3%, i la taxa àmplia d'atur (anomenada U6), que inclou la subocupació (persones que treballen a temps parcial de manera involuntària per raons econòmiques), va baixar en una dècima, fins al 10,4%. La creació sòlida d'ocupació i la consolidada recuperació econòmica dels EUA propiciarien l'inici de les pujades de tipus d'interès. No obstant això, la inestabilitat financera, la caiguda del preu de les primeres matèries, l'apreciació del dòlar i l'absència de pressions inflacionistes (els avanços salarials se situen en un contingut 2,1% interanual) conviden a la paciència. Per tot plegat, el més probable és que la primera pujada s'ajorni fins al final del 2015.

La inflació es manté moderada i segueix la tendència dels salaris. Així, l'IPC general del juliol es va desaccelerar en relació amb el maig i el juny, en termes intermensuals, i perfila un panorama d'avanç dels preus molt moderat, que, a més a més, atesa la caiguda recent del preu del petroli, és probable que continuï. En la mateixa línia, l'índex subjacent, que exclou els aliments i l'energia, també va alentir l'avanç i va registrar un increment intermensual contingut (del 0,1%). En termes inter­anuals, els avanços es van situar en el 0,1% per a l'índex general i en l'1,8% per al subjacent.

JAPÓ

L'activitat econòmica recula en el 2T 2015. El PIB del Japó va recular el 0,4% intertrimestral en el 2T 2015 (+0,7% inter­­anual), un registre més fluix del previst al nostre escenari central. La feblesa del consum privat, més intensa del que suggerien els últims indicadors, i la reculada de les exportacions, que pateixen els efectes d'una tendència a la baixa de la demanda xinesa (que representa el 18% del total de les exportacions), van ser els factors més negatius. Així i tot, la lleugera revisió alcista del PIB del 1T 2015 millora el balanç final. Així mateix, esperem una segona meitat d'any amb creixements més robusts que en la primera.

La millora del sentiment empresarial i la inflació continguda donaran suport a l'economia nipona. Els bons resultats de l'índex de sentiment empresarial Tankan per a les grans empreses, tant en serveis com en manufactures, permeten esperar una millora de la despesa inversora. Així mateix, l'estancament dels preus, provocat, en gran part, per les baixades del petroli, hauria d'afavorir el consum privat, ja que és una ajuda per a les llars que compensa l'absència de pujades salarials.

EMERGENTS

La Xina centra l'atenció durant l'estiu. La forta caiguda borsària (propera al 40%) i la feblesa dels indicadors més recents d'activitat (PMI i producció industrial) van motivar l'actuació de les autoritats del país. Destaquen la devaluació del renminbi (del 3% en relació amb el dòlar), la nova retallada en el tipus d'interès de referència (fins al 4,60%, la cinquena des del no­­vembre) i la reducció del coeficient de caixa. Sembla que aquestes mesures, lluny de tranquil·litzar els inversors, han intensificat els dubtes sobre l'autèntic estat de salut de l'eco­­nomia asiàtica. En aquest sentit, el nostre escenari central continua contemplant un aterratge suau de l'economia, tot i que els riscos a la baixa s'han dilatat de forma significativa.

El Brasil i Rússia empitjoren, sumits en la inestabilitat política. El recel creixent cap a les economies emergents ha estat espero­­nat, també, pel deteriorament d'aquests dos grans països. El PIB del Brasil va caure el 2,6% interanual en el 2T 2015, molt per sota del que s'esperava. A aquest descens, se sumen unes greus tensions inflacionistes (el 9,6% interanual al juliol) i un dèficit per compte corrent elevat (el 4,5% del PIB en el 1T). Atesa aquesta conjuntura, no queda espai per a polítiques expansives i empitjora la situació de la presidenta Dilma Rousseff, ja prou precària. Per la seva banda, l'economia russa va recular el 4,6% en el 2T 2015, també per sota de les expectatives. La crisi del ruble, el conflicte d'Ucraïna i els baixos preus del petroli, que perjudiquen en especial Rússia, fan preveure un 2015 i un 2016 difícils.

L'Índia és l'excepció dels dubtes emergents. El país va créixer el 7,0% en el 2T 2015, un registre que, tot i que una mica inferior a l'avanç del 1T i a les previsions del consens, se situa en línia amb el nostre escenari central. En aquest context d'avanços significatius, els preus continuen sota control: la inflació es va si­­tuar en el 3,8% al juliol, molt per sota del 7,2% del 2014. Després de les eleccions del maig del 2014, l'Índia gaudeix d'estabilitat política i d'un mandat reformista clar. Així i tot, és fonamental abordar els importants colls d'ampolla del país en un entorn d'elevat endeutament empresarial i públic. 

  documents-10180-1757184-c1509IM_EI_01_CAT_Illus_fmt.png
  documents-10180-1757184-c1509IM_EI_02_CAT_fmt.png
  documents-10180-1757184-c1509IM_EI_03_CAT_Corre_fmt.png
  documents-10180-1757184-c1509IM_EI_04_CAT_Corre_fmt.png
  documents-10180-1757184-c1509IM_EI_05_CAT_Corre_fmt.png
  documents-10180-1757184-c1509IM_EI_06_CAT_Illus_fmt.png
  documents-10180-1757184-c1509IM_EI_07_CAT_Corre_fmt.png
  documents-10180-1757184-c1509IM_EI_08_CAT_Corre_fmt.png
  documents-10180-1757184-c1509IM_EI_09_CAT_fmt.png