Diagnòstic Estratègic de Navarra

Avui publiquem el Diagnòstic Estratègic de Navarra, el volum número XV de la nostra Col·lecció Comunitats Autònomes, per analitzar les fortaleses i oportunitats, i les debilitats i amenaces a què s'enfronta la Comunitat Foral.

Contingut disponible en
21 de desembre de 2020
Portada del número de la Colección Comunidades Autónomas dedicado a Navarra

Seguint la metodologia dels volums anteriors, mitjançant el suport d'estadístiques i informes oficials, programes institucionals en curs i opinions de destacats actors empresarials, socials i institucionals de la regió, s'han analitzat els principals components socioeconòmics de Navarra, tot destacant els processos demogràfics, territorials, econòmics, tecnològics i mediambientals.

L'objectiu és contribuir de manera efectiva al debat actual de la regió i oferir un punt de partida per articular les polítiques econòmiques que permetin aprofitar un futur ple de reptes i oportunitats.

Etiquetes