La incertesa després del brexit i el seu impacte sobre el creixement econòmic

Contingut disponible en
7 de setembre de 2016

El brexit va sorprendre tothom i ha deixat als llimbs el futur marc de relacions entre el Regne Unit i la UE. Més enllà de l’impacte econòmic a llarg termini de l’acord al qual s’arribi amb la UE, a curt termini la incertesa llastarà el creixement de l’economia britànica. Les empreses ajornaran les decisions d’inversió i de contractació de treballadors i les llars reduiran les despeses o retardaran la compra d’un ha­­bitatge.

Analitzar l’impacte de la incertesa és una tasca àrdua. Per començar, no és fàcil mesurar-la. Un dels indicadors utilitzats pels analistes i pels economistes és l’índex d’incertesa de política econòmica desenvolupat pels economistes S. Baker, N. Bloom i S. Davis. Aquest índex es construeix a partir del nombre de vegades que la paraula «incertesa» (o una similar) apareix als articles de premsa.1 La idea és senzilla: si, al juny del 2016, va aparèixer la paraula «incertesa» més vegades que al maig del 2016, és probable que la incertesa hagi anat a més. Els autors han comprovat que l’índex està correlacionat amb altres maneres de mesurar la incertesa i que identifica molt bé aquests episodis. Com es pot observar al primer gràfic, els repunts més destacats de l’índex coincideixen amb l’11 de setembre, amb la caiguda de Lehman Brothers, amb la crisi europea del deute sobirà o amb el referèndum del brexit.

Un cop mesurada la incertesa, analitzar-ne l’impacte sobre el creixement no és tampoc trivial. Per quantificar-ne l’a­­bast, analitzem la relació històrica entre l’índex d’incertesa i el PIB britànic2 utilitzant tècniques estadístiques similars a les de Baker, Bloom i Davis per al cas dels EUA.3 Al juny del 2016, després del resultat del referèndum, el xoc d’incertesa observat al Regne Unit va ser de gran magnitud, equivalent a sis vegades la desviació estàndard de la sèrie. Aquest augment de la incertesa tindrà un impacte significatiu sobre el creixement. Com ho mostra el segon gràfic, segons els nostres càlculs, comportarà una reducció de 0,7 p. p. en el nivell del PIB sis mesos després del xoc. Així mateix, la incertesa també podria afectar el mercat borsari del Regne Unit, en línia amb els arguments presentats al Focus «Incertesa i mercat borsari» d’aquest mateix Informe Men­sual.

En resum, reduir la incertesa durant aquest llarg període de negociacions que s’obre serà clau per minimitzar-ne l’impacte negatiu sobre l’economia. Seria bo que no es tri­­gués 10 anys, com va passar entre Suïssa y la UE, per desenvolupar un acord a través de múltiples tractats bilaterals.

1. Per al Regne Unit, utilitzen els diaris The Times of London i Financial Times. Per a més detalls sobre la construcció i la definició exacta de l’Eco­­no­­mic Policy Uncertainty Index (EPU), vegeu http://www.policyuncertainty.com.

2. S’estima un vector autoregressiu de primer ordre que inclou les dades mensuals dels índexs d’incertesa per al Regne Unit i per a Europa, el logaritme del nivell de l’FTSE 250, el retorn dels bons britànics a 10 anys, el logaritme de l’ocupació i el logaritme del nivell del PIB, en aquest ordre. En incloure l’índex d’incertesa europeu, es pot distingir entre la incertesa generada, només, per l’economia britànica i per la de la UE.

3. Baker, S., Bloom, N. y Davis, S., «Measuring Policy Uncertainty», NBER Working Paper 21633, octubre de 2015.

    cim09_16_f5_01_cat_fmt.png
    cim09_16_f5_02_cat_porc_fmt.png