La millora del consum de les llars a Espanya va rodada

Contingut disponible en
10 de juliol de 2014

El llargament esperat procés de recuperació de l'economia espanyola, que va arrencar l'any passat i que, a poc a poc, va agafant força, ha anat acompanyat d'una millora del consum de les llars gens menyspreable i, fins a un cert punt, sorprenent. Entre el 3T 2013 i el 1T 2014, el consum de les llars ha crescut, de mitjana, a un ritme del 0,5% in­­tertrimestral, una taxa clarament superior al –0,3% anotat entre el 2007 i el 2012 i que s'aproxima al 0,8% del període 2000-2006.

La recuperació del consum de les llars està molt vinculada a una millora considerable del consum de béns duradors. El consum d'aquest tipus de productes va ser el que va disminuir més durant la recessió, gairebé el 25% en termes reals. I ara que la confiança en la capacitat de recuperació de l'economia ha tornat a calar entre la població, comença a guanyar el terreny perdut. No obstant això, segons les estimacions de l'OCDE, entre el 2000 i el 2006, el 10%, de mitjana, del consum de les llars es destinava als béns duradors, una xifra similar a la del consum de la zona de l'euro o dels EUA. Actualment, la proporció se situa en el 6%, de manera que el camí que cal recórrer per recuperar els nivells previs a la crisi encara és llarg.

La compra d'automòbils explica, en gran part, que el consum de béns duradors s'hagi recuperat. Durant els sis primers mesos de l'any, es van vendre 225.000 turismes a particulars, xifra que representa un creixement del 23% en relació amb el 2013. L'aprovació, per part del Govern, del pla PIVE 6, amb una dotació de 175 milions d'euros, i la millora constant de la confiança del consumidor fan pensar que el bon ritme de creixement de les vendes es mantindrà en els pròxims mesos. El sector de l'automòbil, un cop incloses totes les activitats relacionades amb l'automoció, com les assegurances o els concessionaris, aporta el 6% del PIB i ocupa gairebé el 7% de la població activa d'Espanya, motiu pel qual les dades recents de consum són especialment encoratjadores.

No obstant això, l'enèrgic augment del consum de béns duradors, i de vehicles en particular, provoca un repunt notable de les importacions. Ja que la proporció de béns importats en els béns duradors és superior a la dels no duradors, no sorprèn que la recuperació que ens ocupa derivi d'un major creixement de les importacions. Serveixi de referència que, entre el gener i el març d'enguany, l'increment de les importacions de vehicles va representar el 22,8% de l'augment total de les importacions de béns.

El saldo per compte corrent va tancar el 2013 amb un superàvit històric del 0,7% del PIB, però una part de la millora registrada en els últims anys és conseqüència de la caiguda de la demanda interna i, en particular, de l'enfonsament del consum de béns duradors. Tot plegat ens recorda fins a quin punt continua sent important per a l'economia espanyola que els seus agents no desisteixin en l'intent de guanyar competitivitat.

    documents-10180-470910-cIM381_F8_1-OK-cat_fmt.png
    documents-10180-470910-cIM381_F8_2-cat_fmt.png
    documents-10180-470910-cIM381_F8_3-cat_fmt.png