El PIB dels EUA en el 1T: millor del que sembla

Contingut disponible en
9 de juliol de 2015

La capacitat de creixement de la primera economia mundial està, de nou, sota sospita. Aquesta vegada, les veus pessimistes es basen en la reculada del PIB en el 1T, que va assolir el 0,7% intertrimestral en termes anualitzats.1 Són fundats aquests temors?

Una part d'aquesta feblesa es pot atribuir a un hivern excepcionalment cru, com ho testifiquen les tempestes de neu que van assotar Boston. Així, el mal temps ha restat al voltant d'1,0 p. p. a l'avanç de l'output. La vaga portuària que va paralitzar l'activitat de la costa oest a la recta final del 1T és un altre element transitori que també va contribuir de manera negativa a l'avanç del PIB del 1T.

No obstant això, aquests càlculs situarien la taxa de creixement del PIB en el 0,6%, un percentatge encara molt modest. Què explica aquest desajustament? Un estudi recent de la Fed ha revelat que el Bureau of Economic Analysis (BEA), l'oficina estadística nord-americana que elabora les dades de la comptabilitat del país, en corregir els efectes estacionals de la sèrie, tendeix a subestimar de forma considerable el creixement del PIB del 1T de l'any i a sobreestimar el de la resta.

En concret, des del 1985, el BEA ha calculat, de mitjana, un avanç del PIB en el 1T de l'1,8%, enfront del 3,0% de la resta de trimestres. Aquest patró, que s'ha intensificat recentment, no s'hauria d'observar, ja que la desestacionalització de la sèrie hauria d'eliminar, precisament, les fluctuacions que es produeixen de manera sistemàtica en alguns trimestres. El motiu d'aquest error és que, en l'elaboració de la sèrie del PIB, el BEA desestacionalitza les sèries a un nivell molt desagregat, i el que sembla una estacionalitat poc significativa en una sèrie individual, en agregar les diferents sèries, queda clar que no ho és. De fet, si s'utilitza el mateix programa que la BEA fa servir per desestacionalitzar la sèrie final del PIB, es detecta un important patró estacional en la sèrie, com ja avançava de forma intuïtiva l'avanç mitjà per trimestres. Així, un cop corregit de manera adequada el factor estacional residual, l'avanç del PIB en el 1T se situaria en l'1,1%. Si, a més a més, tenim en compte l'efecte del mal temps i de la vaga, l'avanç de l'output hauria estat del 2,35%, un registre més coherent amb els indicadors d'activitat. Com ho il·lustra el tercer gràfic, el nivell assolit per l'índex ISM de manufactures és coherent històricament amb un creixement del PIB proper al 3%.

En definitiva, quan es tenen compte totes les peces, la valoració del PIB del 1T és més positiva que el que suggereix la dada publicada pel BEA. De fet, un cop analitzats els factors que han frenat el PIB en el 1T, es conclou que és probable que el creixement s'acceleri de forma notable en el 2T.

1. Correspon a la segona estimació de l'avanç del PIB presentada pel BEA el 29 de maig del 2015. El 24 de juny, va sortir la tercera estimació, amb una caiguda del 0,2% intertrimestral anualitzat.

    documents-10180-1588336-c1507IM_F4_01_CAT_fmt.png
    documents-10180-1588336-c1507IM_F4_02_CAT_fmt.png
    documents-10180-1588336-c1507IM_F4_03_CAT_fmt.png