Risc contingut en alguns emergents

Contingut disponible en
8 de abril de 2014

Nous contratemps al front emergent. El conflicte geopolític entre Rússia i Ucraïna i l'augment dels dubtes sobre el creixement econòmic de la Xina van copar el flux de notícies econòmiques del mes de març i van generar un repunt de l'aversió al risc entre els inversors. De tota manera, a l'escenari internacional, el contagi ha estat relativament contingut. A mitjà termini, les perspectives continuen sent esperançadores, basades, fonamentalment, en la millora sostinguda del creixement global, en la continuïtat d'unes condicions monetàries favorables i en la recuperació gradual de les perspectives de creixement de la zona de l'euro.

Els inversors discriminen entre els riscos dels emergents. L'efecte de les tensions a la península de Crimea es va limitar a la caiguda de la borsa russa i a la depreciació del ruble i de la hrívnia ucraïnesa enfront del dòlar. A la resta de l'entorn financer emergent, l'abast va ser també limitat. Els dubtes sobre la sostenibilitat del creixement a la Xina tampoc no han tingut grans repercussions. Les probabilitats d'un deteriorament greu del gegant asiàtic no són menyspreables, però es disposa d'un ampli marge d'actuació en matèria de política monetària, fiscal i macroprudencial en cas d'un alentiment intens del creixement.

La Reserva Federal actualitza la política d'orientació. Als EUA, els indicadors d'activitat més recents comencen a deixar enrere els efectes del mal temps de l'inici de l'any. L'índex de sentiment empresarial es troba en nivells compatibles amb ritmes d'avanç moderats de l'economia, i la confiança del consumidor ha assolit el nivell màxim des del gener del 2008. La recuperació del mercat laboral continua sent l'element que genera més dubtes. Per bé que, al febrer, es van crear 175.000 llocs de treball, la mitjana dels tres últims mesos és, només, de 129.000, el registre més baix des del juliol del 2012. En aquest context, després de l'última reunió del Comitè de Mercat Obert, Janet Yellen va comunicar que els tipus d'interès romandran per sota de la mitjana històrica, fins i tot després que la inflació i l'atur assoleixin els objectius establerts fa uns mesos. La Fed va abandonar, així, l'estratègia de forward guidance quantitativa i va introduir variables qualitatives en relació amb el mercat laboral, la inflació i les condicions financeres. La nova política de comunicació de la Fed, menys precisa i una mica canviant, és susceptible de provocar episodis de volatilitat, sobretot si la inflació repunta en l'actual context de salaris a l'alça.

La recuperació econòmica es consolida a la zona de l'euro. El flux d'indicadors publicats durant el mes de març con­­tinua dibuixant un escenari de recuperació gradual. Cal destacar l'evolució de la demanda interna, en especial la inversió, que presenta un to una mica més robust del que s'an­­ticipava. La recuperació dels països perifèrics també és lleugerament millor del que s'esperava. Atesa aquesta re­­cuperació progressiva, el BCE continua optant per no ac­­tuar, tot i que reconeix que la inflació es mantindrà baixa durant un període llarg de temps i recorda que no dubtarà a intervenir si els riscos deflacionistes s'intensifiquen. Malgrat l'aparent inacció, el discurs del BCE es mostra cada ve­­gada més comprensiu amb el risc de deflació. En aquest sen­­tit, van sorprendre les declaracions del president del Bundesbank i membre del Consell de Govern del BCE, Jens Weidmann, en què no descartava que el BCE pugui comprar deute públic i privat per reactivar l'economia i per allunyar les pressions deflacionistes. A poc a poc, el BCE està fent creïble la seva intenció de dur a terme un quantitative easing com l'implementat als EUA. Potser, quan aquest advertiment sigui plenament acceptat pel mercat, ja no serà necessari dur-lo a terme.

L'economia espanyola tanca el 1T 2014 amb registres que conviden a l'optimisme. Els indicadors disponibles per als primers mesos de l'any apunten a una acceleració del ritme de creixement. Així ho recull l'índex d'activitat econòmica de "la Caixa" Research, que situa l'avanç intertrimestral del PIB entre el 0,3% i el 0,6% en el 1T 2014, per damunt del 0,2% registrat en el 4T 2013. A més a més, el mapa de riscos es desplaça també cap a un terreny més benigne. En aquest sentit, l'últim informe sobre desequilibris macroeconòmics publicat per la Comissió Europea destaca els importants avanços que ha fet l'economia espanyola per corregir els principals desequilibris. Tot i que encara queda camí per recórrer, això la situa en una posició més avantatjosa per aconseguir que el procés de recuperació vagi guanyant
força al llarg de l'any.