El sector de l'automòbil a Espanya guanya velocitat

Contingut disponible en
10 de setembre de 2014

No hi ha dubte que un dels principals sectors de l'eco­­no­­mia espanyola és el de l'automòbil. Segons les xifres de l'As­­sociació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Ca­­mions (ANFAC), va aportar el 6,7% del PIB el 2013 (el 10% un cop incloses totes les activitats relacionades amb l'au­­to­­moció, com les assegurances o la distribució). Va sumar, a més a més, el 16% del total de les exportacions i va ocupar, directament i indirectament, el 8,1% de la població activa.

El sector de l'automoció va ser pioner a l'hora de canalitzar la recuperació de l'activitat, com ho demostra el fet que la taxa de variació interanual d'afiliats a la Seguretat Social al grup de la fabricació de vehicles fos ja positiva al setembre del 2013, cinc mesos abans en relació amb el to­­tal de l'economia. Altres indicadors confirmen el bon present del sector i li auguren un futur saludable. Així, l'avanç de la facturació acumula ja uns mesos de consolidació, primer en la fabricació de vehicles de motor i després en el nombre d'operacions de venda i reparació, de manera que, al juny, es van assolir taxes de creixement interanual elevades, del 10,5% i del 12,0%, respectivament.

El 2013, la producció de vehicles va augmentar el 9,3% i va vorejar els 2,2 milions d'unitats. D'aquesta manera, Espa­nya va liderar el creixement de la fabricació a Europa: Alemanya i el Regne Unit van avançar amb taxes de l'1%, i França i Itàlia van experimentar fortes reculades, de l'11,6% i del 2%, respectivament. Si es manté aquest ritme, el 2014 es fabricaran a Espanya 2,4 milions de vehicles, una xifra superior a la registrada el 2011 i propera a la
mitjana del període comprès entre el 2004 i el 2007, de
2,6 milions.

Així mateix, l'automoció ha contribuït a l'impuls exportador que ha estimulat la recuperació econòmica espanyola. Des de fa un any, amb el suport d'una diversificació subs­­tancial de les destinacions, el comportament de les exportacions d'automòbils ha superat amb escreix el del conjunt d'activitats. El 2013, es va exportar un total d'1,9 milions de vehicles, el 8,7% més que l'any anterior, i es va incrementar el volum cap a nous països, com Algèria, els EUA i Turquia. Tot i que, durant els primers mesos del 2014, es va frenar el creixement de les exportacions, a causa dels canvis en les línies de fabricació per al llançament de nous models, les exportacions podrien continuar guanyant velocitat quan se superi aquesta fase d'ajus­­ta­­ment.

El sector de l'automòbil reflecteix, també, la millora de la confiança de les llars en la recuperació econòmica i el suport dels plans PIVE duts a terme en els últims anys. El 2013, es van vendre a Espanya 0,8 milions de vehicles, el 4% més que l'any anterior, i s'espera que la tendència es mantingui, a conseqüència de l'envelliment del parc mòbil espanyol (la vida mitjana dels vehicles a Espanya va ser d'11,3 anys el 2013, clarament per damunt dels 8,5 del 2007 i dels 8,3 de la UE el 2010).

Un altre factor determinant del progrés del sector de l'automoció és l'augment de la quota nacional al mercat, és a dir, el percentatge de vehicles matriculats a Espanya que han estat produïts al país. Els incentius per a la compra de vehicles eficients (el pla PIVE) des del 2012 han afavorit la quota nacional al mercat (que va passar del 22,3% del 2011 al 24,3% del 2013), ja que una gran part de les ajudes anaven dirigides a segments de vehicles fabricats a Espanya. En el futur, és fonamental reforçar la competitivitat del producte nacional perquè la millora de la quota no depengui, exclusivament, del disseny dels programes d'estímul per a l'adquisició d'automòbils.

Etiquetes
    documents-10180-609683-cIM382_F8_01_cat_fmt.png
    documents-10180-609683-cIM382_F8_02_cat_fmt.png