Portugal: revisió a l’alça del PIB previst el 2023 després de l’embranzida del 1T

Contingut disponible en
12 de juny de 2023
Conjuntura Portugal IM06 es
Fort creixement del PIB en el 1T, amb el suport de les exportacions

Es confirma que el PIB va avançar l’1,6% intertrimestral gràcies a la forta aportació de la demanda externa (+2,5 p. p.). Així, les exportacions van mostrar un dinamisme intens, amb un avanç de les de béns del 4,8% en relació amb el trimestre anterior i del 10,8% en el cas de les de serveis. En sentit contrari, la demanda interna va restar 0,9 p. p. al creixement trimestral del PIB, arrossegada per la feblesa de la inversió i per la caiguda de les existències. Per la seva banda, el consum privat va anotar un comportament una mica més positiu que en el trimestre precedent i va avançar el 0,4% intertrimestral.

Els indicadors disponibles per al 2T –encara escassos– mostren una tendència positiva, tot i que de desacceleració. En aquest sentit, destaca el refredament del clima econòmic, que reflecteix una valoració més cautelosa a gairebé tots els sectors, acompanyat d’una millora en el sentiment dels consumidors, gràcies a la millora de les perspectives en l’evolució dels preus i del mercat laboral. Així, anticipem que el creixement intertrimestral serà significativament més modest en els propers trimestres, principalment per l’impacte de l’augment dels tipus d’interès. El bon resultat del 1T i l’expectativa de moderació en els propers trimestres es tradueixen en una revisió de la previsió de creixement del PIB per al 2023, de l’1% al 2,5%.

Portugal: PIB real
Forta reculada de la inflació al maig

La dada d’avanç de l’INE mostra una forta desacceleració de la inflació, fins al 4,0% (el 5,7% a l’abril). S’observa que no solament va haver-hi variacions mensuals negatives de preus en l’IPC general (el –0,66%), sinó també en tots els components principals: subjacent (el –0,31%), energia (el –1,77%) i aliments no elaborats (el –2,85%). Després d’aquesta dada, revisem a la baixa la nostra previsió d’inflació anual mitjana el 2023 fins al 5,0%.

Portugal: IPC
Paradoxa al mercat de treball?

Les estadístiques recents mostren un augment simultani de l’ocupació i de l’atur, la qual cosa s’explica pel fort augment de la població activa. En el 1T, tot i que els ocupats van augmentar el 0,4% intertrimestral, aquest ritme va ser insuficient per compensar el fort augment de la població activa, l’1,1% intertrimestal, la qual cosa va provocar un augment notable dels aturats (l’11%).

El turisme prolonga a l’abril el bon comportament del 1T

Les xifres de l’abril reforcen la nostra convicció que el 2023 serà un any de rècords per a les principals mètriques del sector turístic portuguès: visitants, pernoctacions i ingressos. De fet, a l’abril, i comparant les dades amb la situació prepandèmia, els visitants van augmentar el 17,5% i les pernoctacions, el 14,3%. Cal destacar el fort increment dels turistes procedents dels EUA, que explica el 54% del creixement del nombre global de turistes en aquests quatre primers mesos de l’any, que supera el milió de visitants.

Portugal: turisme
La balança per compte corrent torna al superàvit en el 1T 2023

La balança per compte corrent torna al superàvit en el 1T 2023 i anota un saldo positiu de 380 milions d’euros, quelcom que no succeïa des del 2018 (llevat del 2021, any marcat per la pandèmia). Aquest comportament reflecteix la fortalesa del turisme i la correcció del dèficit energètic.

Imatge eliminada.

Imatge eliminada.