Què ens diu el preu del sòl sobre l'evolució futura del preu de l'habitatge?

Contingut disponible en
8 d'abril de 2016

El preu del sòl depèn, fonamentalment, del preu esperat de l'habitatge i dels costos de construcció. Per aquest motiu, ofereix una informació molt valuosa sobre com s'espera que evolucioni el preu de l'habitatge a curt i a mitjà termini.1 Ara que es produeix un canvi important de tendència en el preu de l'habitatge, la informació que aporta l'anàlisi del preu del sòl encara és més útil.

L'estudi de les dades històriques del preu del sòl i del preu de l'habitatge a Espanya mostra una correlació molt es­­treta entre les dues variables, fins al punt que el preu del sòl explica, ni més ni menys, el 92% de la variabilitat del preu de l'habitatge un any després (vegeu el primer gràfic).2 Després de l'ajust iniciat el 2007, el preu del sòl va anotar el seu mínim en el 1T 2014 i va registrar la primera taxa de creixement interanual positiva al final del 2014. El preu de l'habitatge, en canvi, va tocar fons amb posterioritat i no va començar a registrar tímides taxes de creixement positives fins al 2T 2015. Atès que el preu del sòl va créixer el 4,5% el 2015, i assumint que la relació històrica que manté amb el preu de l'habitatge persisteix, estimem que aquest últim pujarà al voltant del 3% el 2016 al conjunt d'Espanya.

De tota manera, l'heterogeneïtat de l'evolució del preu del sòl entre províncies observada el 2015 suggereix que l'evolució del preu de l'habitatge continuarà sent dispar el 2016. En particular, a les zones on s'observen creixements del preu del sòl superiors al 10% (com Madrid, Biscaia i les Balears), i atesa la relació entre els dos preus a nivell provincial, el preu de l'habitatge podria augmentar, de mitjana, el 4% el 2016. D'altra banda, el preu del sòl va baixar a 24 de les 50 províncies el 2015, la qual cosa fa pensar que el preu de l'habitatge en aquestes zones es podria continuar ajustant el 2016. Això és el resultat de les diferències en el nivell d'estoc d'habitatges nous per vendre entre províncies: a les províncies amb menys estoc d'habitatges és on més augmenta el preu del sòl i, per tant, on enguany esperem un repunt més intens del preu de l'habitatge.

En conclusió, l'evolució recent del preu del sòl fa pensar que el preu de l'habitatge guanyarà tracció en els pròxims trimestres, tot i que la velocitat de la recuperació serà dispar entre les diferents províncies a curt i a mitjà termini.

1. Vegeu García Montalvo, J. (1999), «El preu del sòl: la polèmica interminable», Noves Fronteres de la Política Econòmica, CREI i La Vanguardia.

Etiquetas
    documents-10180-2993265-c1604_IM_F9_01_CAT_LeyI_fmt.png
    documents-10180-2993265-c1604_IM_F9_02_CAT_LeyI_fmt.png
    documents-10180-2993265-c1604_IM_F9_03_CAT_Porc_fmt.png