Col·lecció que recull la recerca científica en curs a càrrec dels economistes de CaixaBank Research. Són documents de caire preliminar, amb l'objectiu de promoure la discussió en el sí de la comunitat acadèmica i professional. Disponibles en castellà, català o anglès.

El sobreendeutament de les empreses espanyoles: problema comú o d'unes quantes?

Inmaculada Martínez Carrascal / 14 maig 2012

Hongria i l'ajuda financera de la UE i l'FMI: canvi en el mapa de riscos?

Àlex Ruiz / 26 abril 2012

Spanish Public Debt: myths and facts

Joan Daniel Pina, Oriol Aspachs / 17 abril 2012

Quan es recuperaran els preus de l'habitatge als Estats Units?

Jordi Singla / 31 desembre 2011

La crisi de l'euro: causes últimes i solucions duradores

Jordi Gual / 03 desembre 2011

Tensions de liquiditat i gap comercial: efectes sobre el sistema bancari espanyol

/ 03 setembre 2011

La responsabilitat limitada en els crèdits hipotecaris: mites i realitats

Anna Mialet Rigau, Maria Pilar Buil Vilalta / 02 setembre 2011

Quant capital necessita el sistema financer espanyol?

Maria Pilar Buil Vilalta, Matthias Bulach / 03 juliol 2011

Turquia: ajustament macroeconòmic en any electoral?

Àlex Ruiz / 03 juny 2011

Noves regulacions de capital en banca: una reflexió crítica

Jordi Gual / 01 maig 2011

School Dropout in Europe: Trends and Drivers

Maria Gutiérrez-Domènech / 13 abril 2011

Sobreescalfament emergent: causes, conseqüències i riscos

Clàudia Canals, Marta Noguer / 06 abril 2011