Informe setmanal que interpreta els indicadors econòmics i financers més rellevants publicats durant els últims set dies. Es publica cada dilluns, i està disponible en català i castellà.

Setmana del 20 al 26 de juliol del 2020

  • S’interromp la tendència a l’alça en el consum espanyol en la tercera setmana de juliol
  • El saldo per compte corrent portuguès empitjora a causa de l’aturada turística
  • El Consell Europeu va assolir un acord històric sobre el Pla de Recuperació
  • Els mercats financers continuen vacil·lant
Pulso Económico Semanal