La indústria manufacturera espanyola supera amb nota els reptes del 2022

Contingut disponible en
p1_industria
  • La indústria manufacturera ha estat llastada de manera recurrent durant els últims anys pels factors externs que han caracteritzat l’escenari econòmic: els efectes de la crisi de la COVID-19, els colls d’ampolla el 2021 i una gran part del 2022, la crisi energètica arran de la guerra a Ucraïna i, finalment, l’impacte de la pujada de tipus d’interès per part del BCE. De fet, el 2022 va tornar a ser un any especialment advers per a un sector que, en qualsevol cas, no solament va aconseguir esquivar els pitjors escenaris d’enfonsament de l’activitat, sinó que va veure com la major part dels indicadors van continuar creixent a taxes dinàmiques (el VAB del sector va créixer el 3,8% al llarg de l’any). La nostra anàlisi del comportament de les diferents branques d’activitat que componen la indústria manufacturera reflecteix que el conjunt del sector hauria recuperat els nivells prepandèmics el 2022 si no hagués estat pels efectes dels colls d’ampolla i, sobretot, per l’encariment de l’energia. Partint d’aquesta anàlisi, la resta de l’informe tracta d’aprofundir en els efectes de cadascun d’aquests factors externs que afecten o afectaran el sector a mitjà termini: l’impacte de la pujada de tipus d’interès, els efectes dels problemes de proveïment de determinats inputs i l’encariment dels costos de producció.
  • Un dels factors més determinants per a l’escenari econòmic del 2023 serà l’impacte de la pujada de tipus d’interès per part del BCE sobre les decisions de consum i d’inversió dels agents. Aquest informe dedica un article específic a analitzar la posició financera de les diferents branques de la indústria manufacturera a Espanya per intentar determinar la seva exposició a unes condicions financeres més restrictives. La base de dades de la Central de Balanços, que elabora el Banc d’Espanya, revela que la indústria espanyola manté una posició financera saludable quan la comparem amb el conjunt de l’economia i amb altres sectors productius. No obstant això, s’observa una forta heterogeneïtat entre les branques d’activitat, on destaca de manera negativa el cas de les indústries de la confecció i del cuir i el calçat, tant pel seu palanquejament recent com pel fet que manté una situació financera menys favorable que en anteriors cicles de pujades de tipus d’interès. En qualsevol cas, a la resta de branques, s’observa una posició de fortalesa, de manera que estimem que l’impacte de la pujada de tipus d’interès serà contingut.
  • Pel que fa a les disrupcions en les cadenes globals de subministraments, iniciades al final del 2020 per la reactivació de la demanda després de la pandèmia i alimentades amb posterioritat per la guerra a Ucraïna i per la persistència de la COVID-19 a Àsia, el tercer article d’aquest informe analitza les dades d’importacions per branques d’activitat per avaluar la magnitud d’aquest impacte sobre la indústria espanyola. La nostra anàlisi mostra que la importació d’equips informàtics (les seves importacions van arribar a caure el 50% el 2022 en relació amb el 2019) i la indústria de l’automoció (caigudes del 21% de les importacions) són els sectors més perjudicats. No obstant això, els factors que han generat aquestes disrupcions en l’oferta s’estan alleujant en els últims mesos, sobretot després de la reobertura al comerç de la Xina, motiu pel qual, de cara al 2023, esperem que la indústria manufacturera deixi enrere un dels principals obstacles dels últims anys i, per tant, rebi una important palanca de creixement.
  • L’últim article pretén mostrar com l’encariment de determinades primeres matèries clau per al sector ha incrementat els costos operatius de la indústria manufacturera espanyola (el +25,4% el 2022 en relació amb el 2019), a causa, de nou, de factors externs. Aquesta circumstància va obligar el sector a incrementar els preus de producció de la indústria (el 19,8% el 2022) per compensar una part d’aquesta pujada en els costos i no comprometre la seva viabilitat econòmica. Malgrat la compensació dels costos mitjançant uns preus més elevats, cal assenyalar que el marge brut de la indústria es va moderar el 2022 en relació amb els marges registrats el 2019.
Etiquetas: