Portugal: avaluant el país mitjançant el turisme

Contingut disponible en
10 de setembre de 2018

El 2017, el sector del turisme va assolir noves xifres rècord i va intensificar encara més la tendència creixent dels últims anys: el nombre de turistes estrangers, la suma d’es­­ta­­bli­­ments hotelers i, en definitiva, els ingressos generats pel sector es troben en màxims històrics. A més a més, la im­­portància que ha guanyat el turisme l’ha convertit en una oportunitat atractiva per a les inversions de petita i gran dimensió: des del lloguer d’habitacions i de petits pisos fins a la construcció de nous establiments hotelers, passant per la restauració i pel transport.

L’economia lusitana ha sabut aprofitar l’auge del turisme internacional, ja que Europa continua situada entre les zo­­nes més preferides pels turistes internacionals. En aquest sentit, Portugal té característiques que encaixen en les preferències de qui busca sol, platja, atractius culturals, diversió i paisatges bells, a més d’altres elements atractius, com un nivell de preus més baix, uns bons mitjans de transport o la seguretat.

En aquest context, el 2017, les pernoctacions turístiques van arribar als 57,6 milions (el +7,6% interanual), amb el Regne Unit i Espanya al capdavant dels països emissors de turistes i amb un augment significatiu dels visitants procedents del Brasil i dels EUA. A més a més, l’ingrés mitjà per habitació disponible (RevPAR, per les sigles en anglès) va augmentar fins als 50,3 euros, el +16,3% en relació amb el 2016 i nou màxim històric. Així, el turisme s’ha convertit en el principal producte d’exportació de Portugal i representa el 17,8% de les exportacions totals.

Evolució el 2018 i perspectives

El 2018, s’espera que el sector del turisme continuï registrant nous màxims històrics. De fet, les xifres del primer semestre apunten en aquesta direcció: les pernoctacions totals van augmentar el 0,5% interanual, el nombre de turistes estrangers es va incrementar l’1,9%, els ingressos del sector van créixer el 8,9% i el RevPAR es va situar en els 44,2 euros, el 7,7% més que en el primer semestre del 2017.

Malgrat aquests nous màxims, les xifres suggereixen una desacceleració del creixement del nombre de turistes es­­trangers. De fet, s’ha produït una reducció en l’entrada de turistes europeus: entre el gener i el juny del 2018, les arribades procedents d’emissors importants com el Regne Unit i Alemanya van disminuir el 6,4% i l’1,1% interanual, respectivament, i es van observar registres semblants en el cas de països amb menys pes, com els Països Baixos i Polònia. En qualsevol cas, no cal exagerar la lectura d’aquestes xifres, ja que el sector se sol mostrar més dinàmic en el segon semestre de l’any i podria arribar a corregir aquesta evolució menys prometedora.

A més a més, paral·lelament, el turisme intern dels residents ha guanyat en importància (una mostra de la fermesa de la recuperació de la demanda domèstica), tot i que el seu pes és inferior al dels no residents.1

Reptes per al futur

Considerada una àrea econòmica estratègica, el Govern ha creat el Pla Estratègic Nacional del Turisme amb l’ho­rit­­zó temporal 2017-2027. Amb aquest pla, ha identificat cinc grans reptes per a la consolidació del sector: i) combatre l’estacionalitat; ii) posar en valor el patrimoni i la cultura; iii) descentralitzar la demanda; iv) millorar la qualificació laboral, i v) estimular la innovació. Tot plegat amb un ob­­jectiu: assolir els 80 milions de pernoctacions i els 26.000 milions d’euros en ingressos (el +7,0% de creixement mitjà anual) el 2027.

1. La contribució dels no residents és una mica superior al 60%.

 

Etiquetes
    im_1809_f6_01_ca_fmt.png
    im_1809_f6_02_ca_fmt.png