Cada vegada comprem més per internet, no solament durant el ‘Black Friday’

A les portes del Black Friday, analitzem el consum electrònic a Espanya per sectors i per franges dedat a partir de dades internes anonimitzades de CaixaBank.

Contingut disponible en
Black Friday. Photo by Cardmapr.nl on Unsplash

Un any més, el fenomen del Black Friday es consolida com l’avantsala de la temporada nadalenca de compres. Aquest dia (juntament amb el Cyber Monday) és, a més a més, un esdeveniment amb un marcat caràcter virtual. El percentatge de consum electrònic durant la setmana del Black Friday és superior al de qualsevol altra setmana. L’any passat, per exemple, el 32% de la despesa que vam fer amb targeta aquesta setmana va ser digital, segons dades internes de CaixaBank, 6 p. p. per damunt d’una setmana qualsevol.

Malgrat la importància creixent del comerç electrònic, impulsat especialment per la pandèmia, hi ha poques fonts que ens permetin saber quant compren per internet les llars espanyoles.1 Per poder entendre millor aquest fenomen, des de CaixaBank Research, hem construït un indicador que mesura el pes del comerç electrònic sobre el consum total de les llars a partir de dades internes anonimitzades de compres amb targeta.2 En qüestió de cinc anys, el pes del comerç electrònic ha passat de representar una mitjana del 20% del consum total el 2018 a gairebé el 28% el 2023.3 Durant la pandèmia, el percentatge de la despesa en línia va arribar a superar el 30% durant els mesos del confinament, tot i que després es va tornar a reduir (vegeu el primer gràfic).

  • 1. La majoria dels indicadors de comerç electrònic corresponen a la visió de l’empresa que realitza la transacció i, quan fan referència a la llar, registren la freqüència de les compres, però no l’import ni el sector. Una excepció és l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que publica dades de compres a través d’internet basades en l’Enquesta de pressupostos familiars, amb dades disponibles fins a l’any 2020.
  • 2. El pes del comerç electrònic es calcula sobre el consum total en euros realitzat amb targetes (tant presencial com electrònic), sense tenir en compte els reintegraments. Si s’inclouen els reintegraments, el pes mitjà del comerç electrònic va ser del 12% el 2018 i ha assolit el 20% el 2023 (dades fins al setembre).
  • 3. Dades fins al setembre.
Espanya: consum per internet per franges d’edat

Però no tots comprem per internet amb la mateixa intensitat. El 2023, els joves (16-29 anys) ja realitzen gairebé el 40% de la despesa en línia, mentre que els més grans de 65 anys realitzen menys del 10% de les compres a través d’internet, gairebé 30 p. p. de diferència entre els dos grups. La despesa en compres per internet entre els menors de 50 anys ha augmentat en més de 10 p. p. en relació amb el 2018 (+5 p. p. per al grup entre 50 i 64 anys i +2 p. p. per als més grans de 65).

Així mateix, malgrat que avui dia el comerç electrònic representi al voltant d’un quart de la despesa en targetes de les llars, aquest consum no està distribuït per igual entre tots els sectors de l’economia (vegeu el segon gràfic). El turisme (agències de viatges, hotels, etc.) és el sector en què realitzem una major part de les compres en línia, el 34% el 2023. D’altra banda, als sectors dedicats a la venda de béns de primera necessitat (grans superfícies, supermercats, etc.) és on el pes del comerç electrònic és menor, del 2% el 2023.

Espanya: despesa per internet per sectors el 2023

Aquestes dades ens indiquen el marge de creixement del comerç electrònic entre certs sectors demogràfics i econòmics. Així mateix, la tendència apunta al fet que les xifres de comerç electrònic vistes durant la pandèmia, que semblaven extraordinàries, seran la norma d’aquí a poc temps.