Bons senyals de l’economia portuguesa en el tram final del 2023

Contingut disponible en
12 de gener de 2024
ico_im_01_24_pt
En el tram final del 2023, els indicadors d’activitat van mostrar una tendència de recuperació després de la pèrdua d’embranzida patida en el 3T

Així, l’indicador d’activitat diària va anotar un dinamisme creixent al llarg del desembre, de manera que, en el conjunt del 4T, el creixement interanual va superar el 6%, en relació amb el 2% del 3T. Els indicadors de consum també van agafar impuls al final de l’any: les vendes al detall, sense incloure els carburants, van augmentar el 2,3% al novembre i les vendes d’automòbils es van accelerar al desembre i van contribuir a un avanç del 7,9% interanual en el conjunt del 4T. Aquest comportament va anar acompanyat d’una millora del sentiment de les llars, gràcies a l’impacte sobre el poder adquisitiu de la forta correcció de la inflació, que, al desembre, va baixar a l’1,4%.

Així mateix, el sector turístic, tenint en compte el nombre de vols i les compres realitzades amb targetes de no residents, va mostrar una evolució favorable en l’últim trimestre de l’any. El nombre de vols va créixer el 7,2% interanual en el 4T, i la despesa amb targetes es va accelerar a l’octubre i al novembre en relació amb el 3T, la qual cosa suggereix que el sector continuarà contribuint a reforçar la capacitat de finançament de l’economia enfront de l’exterior, que, en el 3T, va assolir el 2,7% del PIB, el nivell més alt des del 2013.

Aquestes dades apuntarien al fet que, en el 4T, el PIB podria haver crescut al voltant del 0,3% intertrimestral.

Portugal: indicador diari d’activitat
Portugal: IPC
Els comptes públics mantenen una evolució favorable, i l’e­­xe­­­­cució pressupostària fins al novembre registra un superàvit del 2,7% del PIB

Els comptes públics mantenen una evolució favorable, i l’e­­xe­­­­cució pressupostària fins al novembre registra un superàvit del 2,7% del PIB (un cop exclosa la transferència del Fons de Pensions de la CGD a la CGA), gràcies al notable avanç dels in­­gressos (el +10,4% interanual), molt superior al de les despeses (el +5,8%). Al seu torn, el deute públic va caure al novembre per quart mes consecutiu i va assolir el nivell més baix des del no­­vembre del 2020, el 102% del PIB, per sota del que el Govern es­­perava per al final de l’any (el 103%).

Portugal: saldo pressupostari
El mercat de l’habitatge es manté puixant

El mercat de l’habitatge es manté puixant, i les dades del 3T 2023 prolonguen l’apreciació de l’índex de preus de l’habitatge (IPV), amb un avanç de l’1,8% intertrimestral i del 7,8% interanual, tot i que a un ritme més moderat que en el trimestre anterior. Les transaccions també van augmentar (el +2%), impulsades pel creixement de les vendes d’immobles nous (el +12%), mentre que les compravendes d’habitatges de segona mà van anotar un lleuger descens (el –1%).

Malgrat el bon to de l’activitat, el mercat laboral mostra un afebliment progressiu

L’atur registrat a les oficines d’ocupació va augmentar al novembre per cinquè mes consecutiu (el +5,3% interanual) i va assolir el nivell més alt des del febrer del 2023. Aquest augment mensual de l’atur va ser degut, principalment, a dos sectors, allotjament i restauració i serveis immobiliaris, administratius i de suport. De la mateixa manera, les xifres d’acomiadaments continuen sorprenent negativament (el +51% al novembre) i, tot i que no assoleixen un nivell significatiu (representa al voltant del 0,3% de la població ocupada), no deixen de ser un senyal d’alarma. En la mateixa línia, el nombre de prestacions per atur va augmentar el 3,9% al novembre (el +8,1% interanual).