L’economia espanyola sorprèn els més optimistes

Tot feia pensar que el ritme de creixement de l’economia espanyola continuava sent vigorós, però l’última dada del PIB publicat per l’INE ha superat les expectatives més optimistes: la xifra mostra una economia dinàmica, especialment si tenim en compte el context en què es produeix.

Contingut disponible en
9 de maig de 2024
Mujer subiendo escaleras. Photo by Bruno Nascimento on Unsplash

Tot feia pensar que el ritme de creixement de l’economia espanyola continuava sent vigorós, i així ho hem anat assenyalant a les pàgines de l’Informe Mensual de CaixaBank Research en els últims mesos. La generació d’ocupació no presenta símptomes d’esgotament i, de fet, es va accelerar en el 1T de l’any. Els indicadors d’activitat empresarial han repuntat, tant els del sector serveis com els de la indústria. La producció industrial també ha repuntat, i el consum de les llars aguanta el to. Així i tot, la dada del PIB publicat per l’INE ha superat les expectatives més optimistes. En el 1T 2024, el ritme de creixement intertrimestral de l’economia espanyola va assolir el 0,7%.

La xifra mostra una economia dinàmica, especialment si tenim en compte el context en què es produeix. Amb la incertesa que generen les tensions geopolítiques, amb un cicle inflacionista que va a menys, però que encara no ha acabat, i amb uns tipus d’interès en màxims de fa més de 10 anys. Les principals economies europees, tot i que han accelerat el pas en el 1T, mantenen un ritme d’avanç netament inferior al de l’economia espanyola, i això ho fa encara més destacable.

Quan analitzem amb una mica més de detall els pilars que sustenten el creixement, emergeixen matisos importants. En gran part, el creixement es basa en el sector exterior i, més concretament, en la forta embranzida de les exportacions de serveis, que van créixer un 11,1% i es troben ja un 37,0% per damunt dels nivells previs a la pandèmia. Atès que l’avanç de les importacions va ser més tímid, la contribució del sector exterior al creixement de l’economia va ser de 0,5 p. p.

La demanda interna també va jugar un paper important. En el 1T 2024, destaca el pas endavant de la inversió, tant en construcció com en béns d’equipament, amb creixements del 3,0% i del 3,7%, respectivament. Malgrat que, en els dos casos, encara es mantenen lluny dels nivells previs a la pandèmia, i l’any passat van mantenir un perfil molt feble, cal destacar el recent canvi de tendència. El consum de les llars no va sorprendre i va mantenir un ritme d’avanç modest, amb un creixement del 0,3%, en línia amb el que anticipava el monitor de consum en temps real de CaixaBank Research. De tota manera, atesa la situació financera de les llars, que presenten una taxa d’estalvi superior a l’habitual, el marge perquè el consum incrementi el ritme de creixement en els propers trimestres és ampli. Això podria succeir quan el BCE abaixi els tipus d’interès i les llars percebin que el cicle inflacionista ha arribat efectivament al seu final.

L’evolució dels diferents sectors econòmics ha estat molt diferent en els últims anys. La pandèmia, primer, i les crisis energètica i inflacionista, després, van afectar de manera molt diferent els uns i els altres. Les últimes dades disponibles mostren que els sectors que s’han comportat millor en els últims anys continuen creixent de manera dinàmica. Per exemple, la indústria manufacturera va avançar un 3,3% interanual i es troba ja un 7,0% per damunt dels nivells previs a la pandèmia. Però, sobretot, destaca el dinamisme dels serveis i, en especial, d’informació i comunicacions i de les activitats professionals, científiques i tècniques, que van créixer un 5,3% i un 2,3%, respectivament, i se situen ja un 19,6% i un 10,1% per damunt dels registres previs a la pandèmia.

El dinamisme d’aquests tres sectors és especialment rellevant, perquè són els que habitualment presenten un creixement més elevat de la productivitat. Així, mentre que el creixement del PIB per hora treballada de l’economia espanyola des del 2014 se situa, de mitjana, al voltant del 0,5%, aquests sectors presenten un ritme de creixement de la productivitat superior a l’1% durant el mateix període.

El millor comportament de l’economia en l’arrencada de l’any, juntament amb els diferents factors que l’estan impulsant, ens obligarà a millorar l’escenari de previsions de CaixaBank Research properament. En l’actualitat, preveu un creixement de l’1,9%. Però, després de la publicació d’aquestes dades, i si no hi ha nous girs de guió en l’escenari internacional, el creixement de l’economia espanyola es podria acostar enguany al 2,5% i podria mantenir, així, un ritme d’avanç molt similar al de l’any passat.