El ritme de consolidació fiscal es relaxa, l'esforç no

Contingut disponible en
2 de maig de 2013

El Govern ha anunciat un relaxament important de la via de consolidació fiscal. Concretament, el nou objectiu de dèficit públic per a enguany és del 6,3% del PIB, 1,8 punts percentuals per damunt de l'objectiu acordat al juliol passat amb la CE i 3,3 punts més que la xifra presentada al Programa d'Estabilitat de l'any passat. El suport de la CE i de l'FMI a aquesta revisió posa de manifest el nou consens internacional que s'està gestant a favor d'una menor velocitat en l'ajust dels desequilibris fiscals. S'espera que això ajudi a accelerar el ritme de recuperació econòmica. Per tant, la reducció prevista del dèficit públic serà, no­­més, de 7 dècimes enguany, una xifra tres vegades per sota de la de l'any passat. Significa això que l'esforç fiscal serà inferior?

L'esforç fiscal és el conjunt de mesures, tant d'ingressos com de despeses, que cal adoptar per poder reduir el dèficit públic. Per tant, aquestes mesures, a més de la reducció desitjada del dèficit, han de compensar l'efecte que el deteriorament econòmic té sobre la recaptació i sobre les despeses i la finalització de les mesures fiscals temporals adoptades amb anterioritat. Enguany, cap d'aquests dos efectes serà irrellevant. D'acord amb les estimacions del Govern, la finalització de les mesures fiscals temporals adoptades l'any passat, com la supressió de la paga extraordinària de Nadal als funcionaris o la recaptació per l'amnistia fiscal, reduirà els ingressos i incrementarà les despeses l'1,0% del PIB.

La situació econòmica tampoc no ajudarà. En aquest cas, l'efecte de l'augment de la taxa d'atur és un dels elements més importants, per l'impacte que té sobre els ingressos fiscals, per la via d'una menor recaptació tributària, i sobre les despeses, per l'augment de les prestacions d'atur. L'increment del deute públic en els últims anys és un factor de pressió addicional. Malgrat que el cost mitjà del deute s'ha mantingut relativament estable, l'augment del deute ha ampliat la factura dels 16.931 milions d'euros del 2007 als 31.322 milions d'euros del 2012. Enguany, s'espera que aquesta partida augmenti en 5.360 milions d'euros més.

Atès aquest escenari, l'esforç fiscal que cal realitzar és considerable. Segons les estimacions del Govern, les mesures anunciades, tant d'ingressos com de despeses, comportaran un estalvi per a les arques públiques del 4,4% del PIB. Entre aquestes mesures, destaca l'augment de la recaptació de l'impost de societats i de l'IVA, a causa, en aquest últim cas, de l'increment dels tipus impositius al setembre del 2012. La menor despesa per subsidis d'atur, pel canvi en el còmput de les prestacions, també contribuirà a reduir la despesa.

Un esforç fiscal de 4,4 punts percentuals hauria de ser suficient per reduir el dèficit en 7 dècimes, fins al 6,3% del PIB. Atès que l'efecte de les mesures temporals és d'1,0 punts percentuals, les mesures anunciades poden arribar a compensar un efecte del deteriorament econòmic sobre els comptes públics de fins a 2,7 punts percentuals, una xifra que sembla força conservadora, atès que l'any passat, amb una caiguda del PIB similar a la prevista per a enguany, l'efecte del deteriorament econòmic va ser de 2,2 punts percentuals. Per tant, tot fa pensar que, enguany, es podrà assolir l'objectiu de dèficit fiscal. El Govern, en qualsevol cas, s'ha mostrat disposat a prendre mesures addicionals al setembre si l'efecte de les adoptades fins avui és menor a l'esperat o si el deteriorament econòmic acaba sent més intens del que està previst.

    documents-10180-22439-c2013_05_IM_Focus_9+PN_fmt1.png
    documents-10180-22439-c2013_05_IM_Focus_9+PNR_fmt.png