Economia internacional


L’FMI torna a reduir les previsions de creixement mundial i segueix subratllant els importants riscos que envolten l’economia global

L’FMI torna a reduir les previsions de creixement mundial i segueix subratllant els importants riscos que envolten l’economia global . Després d’un avanç del 3,6% el 2018, l’economia mundial creixerà un 3,2% el 2019 i un 3,5% el 2020, 1 dècima (tots dos anys) per sota de les xifres que manejava el Fons en les seves previsions de l’abril. La revisió és el resultat d’uns avanços menors en les economies emergents que els pronosticats tres mesos enrere a causa de la intensificació de les tensions comercials. En aquest sentit, la...

Pàgines