Economia internacional


Millora gradual dels indicadors nord-americans, tot i que encara apunten a una economia feble

Millora gradual dels indicadors nord-americans, tot i que encara apunten a una economia feble . L’índex de confiança elaborat pel Conference Board va augmentar lleugerament el mes de maig (+0,9 punts, fins als 86,6) davant d’una millora de les perspectives econòmiques. També va millorar l’índex manufacturer elaborat per la Fed de Richmond. Amb tot, en tots dos casos, els nivells assolits pels índexs encara s’emplacen en un rang indicatiu de considerable debilitat en l’activitat econòmica. En aquest sentit, el model de previsió del PIB de la Fed d’Atlanta apunta a...

Pàgines