Economia internacional


Sense signes de pressions inflacionistes als EUA

Sense signes de pressions inflacionistes als EUA . A l’octubre, la inflació general va augmentar fins a l’1,8% (1 dècima per sobre de la dada de setembre), esperonada, en gran mesura, pel component energètic (que va augmentar un 2,7% intermensual). Per la seva banda, la inflació subjacent es va situar en el 2,3%, 1 dècima menys que en el mes anterior. Aquest context d’escasses tensions inflacionistes ha afavorit la baixada recent dels tipus d’interès de la Fed. Creixement positiu al Japó i Rússia en el 3T, tot i que pitjor...

Pàgines