Les exportacions espanyoles es prenen un respir

Contingut disponible en
10 de gener de 2014

Les exportacions espanyoles han estat el principal pilar de la recuperació econòmica. No obstant això, les dades de comptabilitat nacional de 3T 2013 mostren que s'han alentit de forma substancial: continuen creixent, però a un ritme menor. En concret, en el primer semestre del 2013, la variació interanual de les exportacions de béns va ser del 8,0% en termes nominals, mentre que, en 3T, es va quedar en el 4,4%. Cal preocupar-se?

Els països de la zona de l'euro són els principals socis comercials d'Espanya, ja que són la destinació del 49% de les exportacions de béns. Per tant, una primera hipòtesi que cal verificar és si la recuperació de la zona de l'euro és insuficient per mantenir el dinamisme de les exportacions un cop recuperats els volums anteriors a la crisi. No sembla que aquest sigui el cas. De fet, les exportacions a la zona de l'euro es van accelerar en 3T. L'explicació d'aquest alentiment de les exportacions cal buscar-la fora de la zona de l'euro, ja que van passar de créixer el 13,9% inter­­anual durant 1T a fer-ho, només, l'1,0%.

Analitzem, doncs, amb més detall l'evolució de les exportacions cap a alguns dels principals socis comercials d'Es­­panya fora de la zona de l'euro: el Regne Unit, els EUA i la Xina. Aquests tres països representen el 13%, el 7% i el 3% de les exportacions de béns cap a fora de la zona de l'euro, respectivament. El creixement de les exportacions cap a aquests tres països va disminuir en 3T. El canvi de tendència en les exportacions cap a la Xina va ser menor, el de les exportacions cap al Regne Unit va ser una mica més significatiu, i on ha estat més important és en les exportacions als EUA, ja que van créixer el 5,1% en termes nominals du­­rant el primer semestre, mentre que, en 3T 2013, van caure el 12,1%. El canvi de signe de les exportacions cap als EUA explica el 17% de la reducció del creixement de les exportacions espanyoles entre el primer semestre del 2013 i 3T 2013.

Per determinar si es tracta d'un fenomen puntual o si, en canvi, pot tenir més recorregut, analitzem si els EUA han reduït les importacions de forma generalitzada o si es tracta d'un fenomen idiosincràtic. Com es pot observar al gràfic inferior, les importacions totals dels EUA van caure durant el primer semestre del 2013 i es van recuperar en 3T. Per tant, tot fa pensar que es tracta d'un fenomen puntual, probablement associat a la cistella de béns que els EUA importen d'Espanya, que, després d'una forta acceleració durant el primer semestre, ara es pren un respir. Aquesta hipòtesi guanya força en observar que el creixement de les exportacions d'Alemanya als EUA va passar del 4,3% del primer semestre al 7,0% d'aquest trimestre. Així mateix, és significatiu observar que el creixement de les exportacions franceses també es va accelerar, en concret del 2,4% al 12,8%.

    documents-10180-106988-cF9_01_fmt.png
    documents-10180-106988-cF9_02_fmt.png
    documents-10180-106988-cF9_03_fmt.png