Seguiment periòdic dels sectors agroalimentari, immobiliari i turístic a Espanya, a partir de l'anàlisi dels principals indicadors econòmics i del big data. Disponible en català, castellà i anglès. 

Inmobiliari
1r semestre 2021

L’activitat al mercat immobiliari espanyol es recupera de l’extraordinària caiguda experimentada durant el primer confinament. Així, en el tercer trimestre del 2020, les compravendes d’habitatge i els visats d’obra nova han recuperat una gran part del terreny perdut, una tendència positiva que preveiem que es consolidarà el 2021. En canvi, l’impacte de la crisi sobre el preu de l’habitatge ha estat, ara com ara, relativament moderat, i continuem esperant una certa correcció en el tram final del 2020 i durant la primera meitat del 2021. La magnitud de l’impacte econòmic de la COVID-19 és enorme i que les seqüeles de la pandèmia sobre el sector trigaran a desaparèixer.  En aquest sentit, el Pla de Recuperació Europeu Next Generation EU (NGEU), dotat amb 750.000 milions d’euros, una xifra gens menyspreable, contribuirà de manera decisiva a consolidar la recuperació verda, social i digital.

Informe sectorial inmobiliario

La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest la importància del sector agroalimentari com a pilar essencial de l’economia espanyola. Durant els mesos de confinament, tota la cadena alimentària (que inclou els agricultors, els ramaders, els pescadors, les cooperatives i la indústria alimentària, els majoristes, el comerç minorista, la distribució o la logística) es va haver d’adaptar ràpidament per garantir el proveïment d’aliments a la població. En retrospectiva, és de justícia destacar l’excel·lent resposta de tot el sector per superar aquest repte.

La COVID-19 té un fort impacte sobre l’activitat econòmica d’Espanya i, en particular, sobre el sector turístic. A CaixaBank Research, esperem que el PIB reculi entre el 13% i el 15% el 2020 i que no recuperi els nivells previs a la crisi fins a l’any 2023. Pel que fa al sector turístic, les perspectives són, fins i tot, més adverses per a l’any 2020, ja que és un dels sectors més afectats per la pandèmia.

La pandèmia de la COVID-19 té un fort impacte sobre l’activitat econòmica, i el sector immobiliari, tot i no ser un dels més perjudicats, també es veu afectat. En concret, a CaixaBank Research, esperem que el PIB reculi entre el 13% i el 15% el 2020 i que no recuperi els nivells previs a la crisi fins al final del 2023. Malgrat la gravetat de la situació i l’elevada incertesa sobre l’evolució futura de la pandèmia, és important destacar que el sector té uns fonaments molt més sòlids que en l’anterior crisi del 2008. 

El sector immobiliari espanyol s’ha anat desaccelerant, al llarg del 2019, d’una forma una mica més intensa del que s'esperava, en un context d’empitjorament de les perspectives econòmiques. Així i tot, els fonamentals que sustenten la demanda d’habitatge continuen sent sòlids i no s’observen excessos pel costat de l’oferta. De cara al 2020, preveiem que el sector continuarà evolucionant de manera favorable, tot i que el ritme d’avanç tant dels preus com de les compravendes serà més moderat.

El creixement de l’arribada de turistes internacionals a Espanya s’ha mostrat contingut al llarg del 2019, a causa del context econòmic mundial menys favorable i de la forta recuperació dels nostres principals competidors al Mediterrani. No obstant això, la rendibilitat del sector turístic mostra una gran resiliència, secundada pel dinamisme de la despesa efectuada pels turistes residents i per l’aposta del sector pel turisme de qualitat.

El sector agroalimentari aporta un gran valor a l’economia espanyola, amb una contribució, ni més ni menys, del 5,8% del PIB, de l’11% si s’inclouen totes les activitats de la cadena alimentària. A més a més, destaca per l’elevat potencial exportador i per una resiliència que, històricament, li ha permès capejar els vaivens de l’economia.

Sembla que els primers mesos del 2019 corroboren el to positiu del sector a Espanya, que consolida les excel·lents xifres d’entrada de turistes internacionals dels últims anys. Mentre que el nombre de turistes que ens visita creix de manera més moderada, la despesa que realitzen continua evolucionant amb força. El repte és ara sostenir aquestes tendències i reorientar l’oferta turística cap a una de més qualitat.

El sector immobiliari espanyol s’endinsa en una fase més madura del cicle, caracteritzada per una suavització del creixement de la demanda i dels preus. Els factors que donen suport a l’expansió del mercat immobiliari (la creació d’ocupació, unes condicions financeres favorables i una demanda estrangera elevada) continuen evolucionant de manera positiva, però perden una mica de dinamisme.

El 2019, el sector turístic mantindrà una evolució positiva, tot i que es preveu que els ritmes excepcionals de creixement dels últims anys es dilueixin, situació coherent amb la moderació observada el 2018. Per al sector, els grans reptes seran consolidar les excel·lents xifres de turistes internacionals dels últims anys i orientar l’estratègia cap als segments amb més valor afegit.

El nou cicle expansiu del sector immobiliari espanyol es consolida trimestre rere trimestre. La compravenda d’habitatges acumula tres anys anotant creixements de doble dígit, l’activitat a la construcció creix amb vigor i els preus exhibeixen una clara tendència alcista. Què podem esperar en un futur? Com ho detallem tot seguit, es preveu que l’evolució del sector continuï sent favorable, tant pel bon funcionament de l’economia espanyola com per la bona salut de la pròpia indústria.