Vídeos


  • Els bancs centrals s’enfronten al repte de retirar les mesures extraordinàries que van imposar arran de la crisi financera de 2007-2008 i la posterior recessió econòmica. En temps més normals, la Fed i el BCE es limitarien a incrementar els tipus d’interès fins al nivell desitjat. Però la política monetària es troba en un cicle poc convencional.

  • Judit Montoriol, de CaixaBank Research, analitza com el sector exterior és un dels àmbits que millor reflecteixen la profunda transformació de l’economia espanyola dels últims anys: el pes de les exportacions en el PIB ha augmentat gairebé 10 punts en només una dècada, el compte corrent espanyol es troba en terreny positiu per cinquè any consecutiu i el turisme segueix...

  • El crecimiento de la productividad se ha desacelerado de manera considerable a nivel global, a pesar de los espectaculares avances tecnológicos que estamos viviendo en la actualidad. Lo explicamos en el resumen de la presentación en rueda de prensa del dossier “Cambio tecnológico y productividad” del IM02/2018.

Pàgines