Una gran transformació per combatre els efectes de la pandèmia

El comerç al detall és un dels principals sectors de serveis de l’economia espanyola i és un sector empresarialment atomitzat, especialment intensiu en ocupació i amb una presència molt estesa per tot el territori nacional.

Contingut disponible en
Portada
  • Després de la irrupció de la pandèmia el 2020, el sector s’ha mostrat, en conjunt, molt més resilient que altres serveis, amb una caiguda de l’activitat molt inferior a l’observada en el conjunt de l’economia espanyola. Una part d’aquesta encomiable resiliència ha estat el resultat de l’extraordinària capacitat d’adaptació als canals de venda on-line, que ha accelerat una tendència que es venia consolidant des de feia anys i que quantifiquem en aquest informe a partir de dades internes de CaixaBank.
  • La nostra anàlisi revela, però, que els comerços grans i petits i les diferents branques d’activitat que formen el sector no han tingut la mateixa sort. Mentre que les empreses d’alimentació i d’electrònica han travessat la pandèmia amb bons resultats, els comerços petits, la venda de béns tèxtils i els establiments situats en centres comercials estan en una situació més complexa. A més a més, les diferències en l’impacte de la COVID-19 han provocat un comportament dispar dels actius immobiliaris de retail. L’últim article d’aquest informe analitza, entre altres tendències, les dinàmiques de la inversió immobiliària en el sector, on les grans inversions en supermercats i en el canal logístic despunten i contrasten amb el menor atractiu dels locals comercials de venda presencial.

  • De cara al 2021, les perspectives del comerç al detall són de recuperació, gràcies als avanços en la campanya de vacunació, que permetran una retirada, progressiva però ràpida, de les restriccions al comerç i a la mobilitat, inclosa la internacional, durant el 2T 2021. A més a més, el gran estalvi que han acumulat les llars durant la pandèmia jugarà un paper clau en la recuperació del consum, ja que estimem que una part d’aquest estalvi es destinarà a satisfer la demanda embassada i no satisfeta generada per les restriccions viscudes durant l’últim any. De la mateixa manera que, l’any passat, la caiguda del consum va ser superior a la del PIB, enguany esperem que el consum sigui un dels principals impulsors de la recuperació.