Col·lecció Estudis Econòmics


 • Europa, com Amèrica Els reptes de construir una federació continental

  NÚMERO 37

  Josep M. Colomer

  Els processos de construcció dels Estats Units d'Amèrica des de finals del segle XVIII i de la Unió Europea des de mitjan el segle XX són les principals mostres que pot existir una vasta unitat política d'àmbit continental basada en principis democràtics. Tanmateix, mentre la Unió Europea continua sent un projecte ple d'incerteses, l'experiència prèvia de la construcció dels Estats Units d'Amèrica constitueix la millor referència per a l'avanç cap a una federació democràtica.

  En aquest nou volum de la Col·lecció Estudis Econòmics del Servei d'Estudis de "la Caixa", Josep M. Colomer mostra que els límits territorials de la Unió Europea, com el seu moment els de la Unió americana, no estan determinats per la geografia o el destí, sinó que reflecteixen la capacitat que té la unió d'assimilar i institucionalitzar coherentment els seus components. La construcció d'un imperi a partir d'estats ja existents implica la renúncia a una única font de sobirania a favor d'una divisió de poders entre múltiples nivells de govern.

  Josep M. Colomer és membre electe de l'Acadèmia Europaea i soci vitalici de l'Associació Americana de Ciència Política. Autor de més de 30 llibres publicats en sis idiomes.

 • El canvi climàtic: anàlisi i política econòmica. Una introducció

  NÚMERO 36

  Ana Isabel Guerra, Ferran Sancho, Isabel Busom, Josep M. Vegara, Montserrat Colldeforns

  El primer objectiu d'aquest nou volum de la Col·lecció Estudis Econòmics, que edita el Servei d'Estudis de "la Caixa", és exposar els principals problemes que cal afrontar per tractar les qüestions fonamentals associades amb l'anàlisi i la política econòmica del canvi climàtic. Un segon objectiu consisteix en facilitar els instruments conceptuals necessaris. El tercer objectiu del llibre és explicar les aportacions de l'anàlisi econòmica amb relació al canvi climàtic; està centrat en l'anàlisi econòmica convencional, neoclàssica. Quins enfocaments de l'anàlisi econòmica són elsmés rellevants per entendre els diferents aspectes que relacionen l'economia i el canvi climàtic? Quin és el seu nivell d'adaptació als problemes i quines són les insuficiències?

  El treball no té la pretensió de fer un panorama exhaustiu de les contribucions de l'anàlisi econòmica als diferents aspectes del canvi climàtic. Per la seva banda, la política econòmica està reflectida en termes de l'anàlisi dels instruments existents, sense entrar –però– en un relat sistemàtic de les polítiques concretes vigents a les diverses institucions.

  El llibre està escrit des d'una posició que comparteix les diagnosis i les previsions realitzades pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC).

 • La generació de la transició: entre la feina i la jubilació

  NÚMERO 35

  Juan Carlos Rodríguez, Víctor Pérez-Díaz

  L'envelliment de la població és, sens dubte, un dels grans reptes amb què s'enfronten els països avançats. S'ha escrit molt, fins i tot des d'aquesta Col·lecció, sobre la pressió que aquest fenomen exercirà en els sistemes públics de pensions, la sanitat i altres serveis socials, i sobre les diferents opcions de reforma per garantir- ne la sostenibilitat. Però el repte també té un vessant molt més personal, ja que l'envelliment afecta les actituds i els comportaments dels seus protagonistes i això, al seu torn, incideix en el disseny de les polítiques públiques i la resposta del sector privat.

  Aquesta és, precisament, la perspectiva que adopta el treball de Víctor Pérez-Díaz i Juan Carlos Rodríguez, que publica el Servei d'Estudis de "la Caixa" en la seva Col·lecció Estudis Econòmics. En aquest estudi, els autors disseccionen de manera detallada els resultats d'una enquesta efectuada a persones d'entre cinquanta i setanta anys, pertanyents a la que anomenen una generació de transició. De transició perquè es tracta d'un grup de persones que estan transitant del món laboral a la jubilació; i, també, perquè és la generació que va protagonitzar la gran transició espanyola tant en l'esfera econòmica com en la política als anys seixanta i setanta, respectivament.

  Els resultats revelen un conjunt d'experiències i actituds extremadament divers en totes les dimensions analitzades –la situació laboral, les finances, la salut i la vida familiar i social–. D'aquesta manera, l'estudi personalitza aquest repte col·lectiu que representa l'envelliment, alhora que matisa alguns dels estereotips sobre aquesta generació.

 • Política agrària comuna: balanç i perspectives

  NÚMERO 34

  José Luis García Delgado, M. Josefa García Grande

  Amb gairebé mig segle a l'esquena, la Política agrària comuna es troba en una cruïlla històrica en què coincideixen la quinta ampliació comunitària, que ha elevat a vint-i-cinc el nombre dels països de la Unió Europea, l'aplicació de les reformes en la regulació agrària i el final de la ronda de negociacions amb l'Organització Mundial del Comerç per obrir el mercat comunitari a l'internacional. Es tracta d'una ocasió propícia per fer balanç del llarg, i de vegades tortuós, camí que ha fet fins ara aquesta transcendental política comunitària. A més, s'ha de mirar endavant i deixar apuntats els reptes que té plantejats tot un sistema regulador i d'intervenció de l'agricultura que ha estat un component essencial del procés d'integració europea. Aquesta és la tasca que ha desenvolupat un prestigiós equip d'acadèmics dirigits per José Luis García Delgado, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Complutense, i M. Josefa García Grande, professora titular d'Economia Aplicada de la Universitat de Valladolid.

Pàgines