CaixaBank Mapamundi

Anàlisi dels escenaris macroeconòmics, les condicions monetàries i financeres, la situació política, els riscos a curt i llarg termini, la fiscalitat i altres dades detallades sobre 30 països avançats, emergents i en desenvolupament. Disponible en català, castellà i anglès.