Cambio tecnológico y productividad

1 de març de 2018
Tendències de fons

Tecnologia

Claus per a entendre com les noves tecnologies estan transformant de manera profunda l'economia i el funcionament de la societat