Economia espanyola


El sector serveis es va mostrar dinàmic en el tram final del 2019

El sector serveis es va mostrar dinàmic en el tram final del 2019 . L’índex de sentiment empresarial (PMI) per al sector serveis va repuntar al desembre fins als 54,9 punts (53,2 al novembre). Aquest nivell, el més gran dels últims nou mesos i considerablement per sobre del llindar entre la zona expansiva i la contractiva (50 punts), mostra el vigor del sector afermat, en gran part, per la demanda interna. D’altra banda, el sector manufacturer està acusant més les incerteses procedents de l’exterior (el PMI del sector manufacturer porta...

Pàgines