Anàlisi dels escenaris macroeconòmics, les condicions monetàries i financeres i els riscos a curt i llarg termini, d'alguns dels principals països avançats i emergents. Disponible en català, castellà i anglès.