El sector agroalimentari pateix les conseqüències de la guerra a Ucraïna

El sector agroalimentari espanyol s’està veient molt im­pactat per les conseqüències del conflicte, tant per un augment del preu de l’energia i de les primeres matèries agrícoles, com pel risc que es pugui arribar a produir un desproveïment d’aquests inputs essencials per a la producció agroalimentària.

 

 

Contingut disponible en
3 d'octubre de 2022
foto2
  • Rússia i Ucraïna es troben entre els principals pro­duc­­tors de primeres matèries agrícoles del món. Els dos països són dels majors exportadors globals de cereals (blat, blat de moro i ordi), d’olis vegetals (oli de gira-sol) i de fertilitzants (en el cas de Rússia). Per aquest motiu, no és estrany que la invasió russa d’Ucraïna hagi tingut conseqüències molt significatives sobre els mercats internacionals d’aquests productes i hagi generat molta preocupació sobre el risc que es produeixi una crisi alimentària global.
  • El sector agroalimentari espanyol s’està veient molt im­pactat per les conseqüències del conflicte, tant per un augment del preu de l’energia i de les primeres matèries agrícoles, com pel risc que es pugui arribar a produir un desproveïment d’aquests inputs essencials per a la producció agroalimentària. En balanç, sembla que no hi ha un risc imminent de desproveïment per al sector agrari espanyol, sinó que el principal canal d’impacte és a través del fort increment dels costos de producció, que ja estaria afectant de manera palpable l’activitat al sector primari (el valor afegit brut del sector va recular el 2,6% interanual en el primer semestre del 2022). En canvi, la producció a la indústria agroalimentària evoluciona, ara com ara, de forma relativament positiva.
  • L’alça dels costos de producció està afectant totes les baules de la cadena alimentària (producció, trans­­for­­ma­­ció, distribució i transport) i s’està traslladant als preus dels aliments que paga el consumidor final, la qual cosa està provocant un augment de la despesa en alimentació, en especial entre les famílies amb rendes més baixes. L’aspecte més positiu continua sent l’evolució de les exportacions agroalimentàries, que continuen creixent amb força en aquest 2022. A més a més, malgrat l’alça en els preus, no sembla que els indicadors de competitivitat s’hagin deteriorat. També és important destacar que la guerra a Ucraïna ha posat de manifest, una vegada més, que la cadena alimentària és capaç de respondre de manera exemplar per garantir el proveïment d’aliments en moments de crisi.
  • Les perspectives del sector estan condicionades, a curt termini, per les incerteses derivades de la guerra a Ucraïna, per les pressions inflacionistes i per les condicions climatològiques (sequera). No obstant això, els esdeveniments més recents (els acords per alliberar una part del cereal retingut a la mar Negra i les bones collites en altres països productors) han rebaixat els riscos que es produeixi una crisi alimentària d’abast global i haurien d’ajudar a contenir les pressions sobre els preus dels aliments que paga el consumidor final. Així i tot, el nou repunt dels preus energètics, en especial del gas, actuarà en sentit contrari.
  • En aquest informe, posem el focus en el sector citrícola, un dels més importants del sistema agroalimentari espanyol i líder destacat als mercats internacionals d’exportació. El sector, que es caracteritza per l’atomit­­zació de les explotacions, amb les consegüents difi­­cultats per a la seva modernització, ha d’afrontar reptes i desafiaments importants. En particular, s’enfronta a la forta competència de països tercers, en un moment d’intens repunt dels costos de producció, accentuat per la sequera prolongada i per la guerra a Ucraïna. En tot cas, ateses les xifres del comerç internacional, la citricultura espanyola continua sent la més competitiva del món.