Editorial
José Ramón Díez
José Ramón Díez

Les claus del mes

Omplir el dipòsit, sí o no? El que ens diu la despesa a les benzineres de les llars espanyoles

Un nou indicador de la despesa mensual a les benzineres amb dades anonimitzades dels clients de CaixaBank ens mostra com hem adaptat el nostre consum de carburants a la pujada dels preus.

Contingut disponible en
10 de maig de 2022
Photo by Marek Studzinski on Unsplash

El lector d’aquest informe ja haurà notat que, en les últimes setmanes, omplir el dipòsit li costa més. El conflicte bèl·lic a Ucraïna, que ha afectat el mercat mundial de petroli, del qual Rússia és un dels majors productors,1 ha provocat un ràpid augment del preu dels carburants. Això succeeix després d’un període en què la demanda de petroli es va enfonsar durant la pandèmia, i, de retruc, els preus. Però tots els consumidors estan reaccionant igual?

Per analitzar-ho, hem elaborat un indicador de la despesa mensual a les benzineres a partir del consum en aquests establiments dels clients de CaixaBank.2 Els resultats ens mostren que no tots han ajustat de la mateixa manera el consum en els últims mesos (vegeu el primer gràfic).

  • 1. Per a més detalls, vegeu el Focus «Rússia posa en escac l’escenari del petroli mundial», a l’IM04/2022.
  • 2. Per al càlcul de l’import mensual de consum a les benzineres, agreguem totes les despeses que cada client realitza amb targeta en aquests establiments al llarg del mes, independentment del nombre de vegades que hagi repostat.
Espanya: consum mensual a les benzineres

Durant la pandèmia, es van reduir tots els tiquets de carburant, tant els d’import més baix (percentil 20) com els d’import més alt (a partir del percentil 50). Com era d’esperar, l’evolució del tiquet va estar molt correlacionada amb les restriccions a la mobilitat durant els mesos de pandèmia (vegeu el segon gràfic). No obstant això, no tots van reaccionar igual: durant el mes amb més restriccions a la mobilitat (abril del 2020), el tiquet es va reduir el 13% en el percentil 20, el 23% en el percentil 50 i el 32% en el percentil 80.

Espanya: correlació entre la mobilitat i el consum a les benzineres

El 2022, després de l’encariment del preu dels carburants, tampoc han reaccionat igual tots els consumidors. Per a la meitat dels consumidors amb una despesa més elevada, el tiquet a les benzineres era el 15% superior al març del 2022 que en el mateix mes del 2019 (en els percentils 50 i 80, el consum va augmentar en gairebé la mateixa proporció). No obstant això, per als clients amb una despesa més baixa a les benzineres, el tiquet va ser molt similar en import al març del 2022 i al març del 2019. En el percentil 20, per exemple, el tiquet era només el 2,3% superior, molt per sota de l’augment per a la resta dels clients i de l’augment del preu de la benzina.3

Aquests resultats són indicatius de com uns consumidors realitzen un major ajust en el consum de carburant que uns altres després d’un augment dels preus, ja sigui perquè tenen menys poder adquisitiu o perquè poden substituir-ne el consum. En els propers mesos, analitzarem com la bonificació temporal de 20 cèntims per litre de combustible4 aprovada pel Govern al final de març ha modificat la despesa dels diferents consumidors.

  • 3. No obstant això, el component de combustibles líquids a l’IPC del març del 2022 era el 63% superior al del març del 2019.
  • 4. Per a més detalls de la mesura, vegeu el Focus «Claus del Pla de Xoc: quines mesures s’adoptaran a Espanya per pal·liar l’impacte de la guerra d’Ucraïna?», a l’IM04/2022.
Etiquetes: