L’ICIE és un índex que classifica els països segons el seu potencial d’internacionalització des de la perspectiva de les empreses espanyoles. L’índex s’elabora a partir de l’anàlisi dels principals aspectes que determinen la decisió d’internacionalització d’aquestes empreses en un país determinat.

Contingut disponible en
Què és l’ICIE

L’ICIE analitza els principals aspectes que determinen la decisió de les empreses espanyoles d’internacionalitzar-se en un país determinat. L’anàlisi comprèn un total de 67 països, tant avançats com emergents, i permet elaborar un rànquing que en reflecteix l’atractiu per a les empreses espanyoles al llarg del temps. A més, mitjançant l’ICIE interactiu, pots personalitzar l’índex segons les característiques del teu negoci. 

Els cinc pilars de l’ICIE

L’ICIE aglutina els aspectes clau que determinen la decisió d’internacionalitzar-se en cinc pilars que permeten valorar els punts forts i els punts dèbils de cada país: 

  1. El grau d’accessibilitat al mercat de cada país,
  2. La facilitat d’operar en cada mercat,
  3. L’atractiu comercial,
  4. L’entorn financer i
  5. L’estabilitat macroeconòmica i institucional. 

Addicionalment, cada pilar està constituït per diferents subpilars que capturen els principals dimensions de cada àmbit. 

Crea el teu propi índex amb l’ICIE interactiu

Mitjançant l’ICIE interactiu, pots crear el teu propi índex, assignant un valor a cada pilar segons la importància que tenen per al teu negoci. També pots accedir a la fitxa d’anàlisi de cada país, juntament amb una comparativa regional, a través del llistat alfabètic que pots consultar aquí.

 
 
Resultats globals de l’ICIE 2019

A continuació resumim els resultats globals de l’ICIE 2019. Pots accedir a la publicació completa en PDF i al detall per país al llistat alfabètic que trobaràs al final de la pàgina.

1. Europa Occidental

Segons l’ICIE 2019, els països d’Europa Occidental tornen a presentar les condicions més favorables per a la internacionalització de les empreses espanyoles. Tenen un ICIE amb una mitjana de 72 punts, respecte dels 55 punts de mitjana del conjunt de 67 països analitzats, y destaquen a tots cinc pilars. No en va són, en conjunt, els països més propers a Espanya, amb un marc administratiu i legal molt desenvolupat, una força laboral ben prepa-rada, un poder adquisitiu significatiu i un entorn financer, institucional i innovador sòlid, entre altres nombrosos aspectes positius.

Tant és així que nou països de la regió ocupen el Top 10 de l’ICIE, en un rànquing que encapçala França, el nostre principal soci comercial en béns, membre de la Unió Europea i amb el qual compartim frontera terrestre. El Regne Unit continua sent un país molt destacat en l’ICIE 2019 (en compara-ció amb l’ICIE 2017) y ocupa el segon lloc malgrat el brexit: continua sent un dels destins més importants d’exportacions espanyoles; és al capdavant del nombre de turistes internacionals que ens visiten, i els vincles d’inversió amb Espanya són destacables. 
 

És important precisar que l’ICIE recull principalment fets sobre el país analitzat (per exemple, l’estat de les infraestructures, les relacions comercials ja establertes amb Espanya, etc.) i no tant els riscos que encara no s’han materialitzat. En la mesura en què la sortida del Regne Unit de la Unió Europea es dugui a terme de forma gradual i tenint en compte que molts dels aspectes que fan el país atractiu per als empresaris espanyols no variarà exces-sivament amb la sortida, el país seguirà estant en una bona posició en el futur a l’ICIE.

2. Europa de l'Est i Àsia Central i Occidental

L’Europa de l’Est i l’Àsia Central i Occidental constitueixen, en conjunt, la segona regió en què és més fàcil la internacionalització de les empreses espa-nyoles, seguida molt de prop d’Amèrica, i ambdues a certa distància d’Europa Occidental. Polònia, Turquia i la República Txeca encapçalen la llista d’aquesta regió gràcies, sobretot, al pilar de l’atractiu comercial, que reflecteix la bona acollida que tenen els béns i els serveis espanyols en aquests països. En concret, Polònia se situa a la posició 13 de l’ICIE i Turquia a la 16, ambdós països per davant de grans països emergents, com ara Mèxic, amb un fort vincle històric amb Espanya. La República Txeca no se n’allunya gaire, a la posició 20, encara per davant del país més gran dels països emergents llatinoamericans, el Brasil.

3. Amèrica

Com avançàvem, la regió d’Amèrica no es troba gaire lluny de la segona regió més atractiva en termes d’internacionalització. Encapçalen el rànquing americà els Estats Units, que a escala global se situen a la tercera posició. Mentre que el Canadà, el segon país americà de la llista, es troba a la posició 11. Per la seva banda, Mèxic i Brasil, les dues economies més importants de Llatinoamèrica, es troben més lluny de les primeres posicions. Això és especialment cert en el cas del Brasil, ja que les seves dificultats econòmiques, un nivell de competitivitat més baix i la complexitat burocràtica l’han relegat a la posició 26, just per darrere de Xile.

4. Sud-est Asiàtic i Pacífic

El Sud-est Asiàtic i el Pacífic formen la quarta regió en termes de facilitat d’internacionalització espanyola. Sens dubte, la llunyania de la zona és un element que juga en contra per a les empreses espanyoles. Tot i això, destaca el fet que la Xina, la primera potència emergent de la regió, se situï en una posició alta (la número 14 del total de 67 països) afavorida pels pilars de l’entorn financer i innovador i d’atractiu comercial. En aquest sentit, les estretes relacions comercials existents amb el país encara tenen més pes que el possible impacte deri-vat de les tensions comercials que manté l’economia asiàtica amb els Estats Units.

5. Àfrica i Estats Àrabs

Malgrat que presenten en conjunt un índex molt més baix que la resta, la regió de l’Àfrica i els Estats Àrabs destaca per la seva gran heterogeneïtat. De fet, ambdues zones inclouen països amb un ICIE 2019 relativament elevat, com és el cas del Marroc, amb un ICIE 2019 clarament per sobre de la mitjana, afavorit tant per l’accessibilitat com, sobretot, per l’atractiu comercial.
 

Els països d’Europa Occidental pre-senten les condicions més favorables per a la internacionalització de les empreses espanyoles

i destaquen en tots els pilars analitzats a l’ICIE 2019. El Regne Unit, que ocupava la primera posició en l’ICIE 2017, continua sent un país molt destacat en l’edició actual: malgrat el brexit, se situa en el segon lloc de la classificació, per darrere de França.

ICIE 2019 per països