Estem pitjor o millor del que esperàvem?

Per una vegada, per començar l’any amb bon peu, em permetreu la gosadia de ressaltar allò que va bé, i les coses que poden anar millor, que també n’hi ha.

Contingut disponible en
12 de gener de 2022
Photo by Manu Schwendener on Unsplash

L’economia global està pitjor o millor del que esperàvem fa un any? Segur que teniu una opinió formada al respecte. Es­­coltem constantment persones qualificades que opinen de manera emfàtica i assertiva sobre la situació en què ens trobem, sobre cap a on anem i, encara més difícil, però molt més temptador, sobre el que hem de fer per modificar el nostre destí. El món està sobrediagnosticat, com diu el CIDOB al seu últim informe de prospectiva per a l’any 2022. No obstant això, els que practiquem aquest esport de risc solem posar el focus en les coses que van malament o en les que poden anar malament. En moments complexos com l’actual, és di­­fícil ressaltar allò que va bé. Segurament, també hi ha qui peca de pessimista per curar-se en salut. Per si les coses es torcen, que no sigui dit que un no ho ha advertit. I el que és definitiu: ven més, i a Twitter un té més likes, si es critica allò que va malament. En fi, per tot plegat segurament molts de nosaltres tenim la sensació que el món està pitjor. Doncs no. Està millor, força millor del que esperàvem fa un any, com a mínim en termes econòmics.

Per constatar-ho, hem de prendre una mica de perspectiva i allunyar-nos de la lectura a curt termini dels últims indicadors. Si utilitzem com a referència les previsions de creixement que CaixaBank Research tenia per a l’any 2021 al ge­­ner de l’any passat, i les comparem amb l’estimació actual, no hi ha cap mena de dubte. L’any ha anat millor del que s’es­­perava. A nivell global, fa un any pronosticàvem un avanç del PIB del 5,5%, i avui dia tot fa pensar que el 2021 s’haurà tancat amb un creixement situat al voltant del 6,0%. La sorpresa positiva ha estat generalitzada, tant als països desenvolupats com als emergents. Per a aquests grups de països, ara esperem un creixement proper al 5,0% i al 7,0%, respectivament. Destaca la millora de la previsió de la zona de l’euro. Més enllà dels vaivens que s’han produït al llarg de l’any, finalment l’hem tancat amb un augment proper a 1 p. p. Ara esperem un creixement al voltant del 5,0%. També ha millorat la previsió per als EUA, tot i que ho ha fet de forma més tímida.

Entre els països en què l’avanç del PIB ha anat pitjor del que s’esperava, trobem Alemanya, on el sector industrial s’ha vist molt afectat per les disrupcions en les cadenes globals de subministraments, i Espanya. A Espanya, tot apunta al fet que el creixement es va apropar al 5,0% l’any passat, una mica més d’1 p. p. per sota del que esperàvem al gener del 2021. De tota manera, no tot són males notícies per a la nostra economia. L’ocupació, una variable que en aquests moments és tant o més important que el PIB per analitzar l’evolució de l’economia, ha anat molt millor del que s’esperava. El 2021 s’ha tancat amb un nivell d’ocupació efectiva (és a dir, descomptant les persones que encara estan en ERTO) clarament per da­­munt del nivell previ a la pandèmia. Ni el més optimista s’hau­­ria atrevit, al començament de l’any passat, a fer un pro­­nòstic tan positiu.

Si mirem cap endavant, les previsions de creixement per al 2022 també han millorat de forma generalitzada, malgrat els temors a la frenada que poden comportar els colls d’ampolla en el comerç global i el fort repunt de la inflació en di­­versos països. Una de les claus, naturalment, és l’efec­­tivitat de les vacunes. Malgrat que no aconsegueixen frenar per complet els contagis, han reduït de forma dràstica la pressió hospitalària, de manera que les noves onades s’estan superant sense haver d’imposar restriccions a la mobilitat i a l’activitat tan estrictes. Durant el 2021, també hem comprovat que les principals economies han resistit bé les dures restriccions que es van haver d’imposar. La ràpida recuperació que han exhibit un cop aixecades aquestes restriccions ens permet mirar cap al futur amb més confiança. Finalment, també hem constatat que la política econòmica, tant en el flanc fiscal com en el monetari, ha reaccionat amb encert als reptes que la pandèmia ha imposat, i confiem que continuarà sent així durant l’any vinent.

En concret, per al 2022, esperem un creixement del 4,4% a ni­­vell global, una previsió que se situa mig punt per damunt del que pronosticàvem al gener del 2021. Destaca la millora en la previsió que, durant els 12 últims mesos, hem realitzat per a les economies desenvolupades, propera a 1 p. p., tot i que, a les emergents, també ha millorat. Per països, és a Alemanya i a Espanya on més ha millorat la previsió de creixement, de manera que s’ha compensat la pitjor evolució del 2021. Per a Espanya, pronostiquem un avanç del PIB proper al 6,0% (una millora de més d’1 p. p. en relació amb el que es­­peràvem fa un any), impulsat per la recuperació del sector turístic, pel desplegament dels fons de recuperació i trans­­­­formació europeus, i per l’activació de la demanda embassada.

Hi ha coses que van malament, i hi ha moltes coses que po­­den anar malament. Ho podeu llegir a tot arreu, també a les pàgines d’aquest informe (l’any passat, la paraula risc va apa­­rèixer cada mes tants cops com pàgines té l’Informe Mensual). Però, per una vegada, per començar l’any amb bon peu, em permetreu la gosadia de ressaltar allò que va bé, i les coses que poden anar millor, que també n’hi ha. Us desitjo un feliç i pròsper any 2022.

Etiquetes: