Newsletter

Estar informat ara és
més important que mai

Rep els nostres informes al correu electrònic

Mercats financers

Tipus d'interés (%)
Actualitzat el 12-09-2023

Macroeconomia

PIB (%)
Actualitzat el 12-09-2023
Eduard Alcobé Garcia
Data scientist
Javier Garcia Arenas CaixaBank Research
Economista sènior
Carolina Cruz
Organització
Oriol Carreras CaixaBank Research
Economista sènior
Enric Fernandez CaixaBank Research
Economista en cap
Patricia Esteban
Comunicació
Sandra Jodar CaixaBank Research
Directora de Planificació Estratègica
Alberto Graziano CaixaBank Research
Senior data scientist
Oriol Aspachs CaixaBank Research
Director d'Economia Espanyola
Sergio Diaz
Economista
Roser Ferrer CaixaBank Research
Economista sènior
Ana Maria Porras
Organització
Mar Bisquert
Data scientist
Nuria Bustamantev2
Lead economist
José Ramón Díez
Director d’Economies i Mercats Internacionals
Josep Mestres CaixaBank Research
Economista sènior
Adria Morron CaixaBank Research
Lead economist