Descobreix l'Índex CaixaBank de Digitalització Sectorial #ICDS2020

Avui publiquem el primer Índex CaixaBank de Digitalització Sectorial, una eina que mesura el grau de digitalització de les empreses espanyoles en relació amb la frontera tecnològica europea.

Contingut disponible en
6 de juliol de 2021
IDSC

Espanya, com totes les economies europees, es troba immersa en plena transformació digital, una transformació clau per impulsar la productivitat empresarial, el creixement sostenible i la creació d’ocupació de qualitat, i que rebrà l’impuls de les diferents iniciatives previstes en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) presentat pel Govern espanyol.

L’Índex CaixaBank de Digitalització Sectorial (#ICDS2020) ens informa del grau de digitalització de les empreses espanyoles en relació amb la frontera tecnològica europea. En els quatre anys analitzats (2017-2020) observem que tots els sectors d’activitat avancen de forma notable en la seva transició digital, fet que permet que Espanya redueixi la bretxa que exhibeix en relació amb els països nòrdics, que són els líders en digitalització dins de la Unió Europea.

El #ICDS2020 està construït a partir de fonts d’informació molt variades (dades de fonts externes, dades internes de CaixaBank i informació de Twitter) i s’estructura en tres pilars (i 18 subpilars) que permeten analitzar la digitalització en diferents àmbits:

  1. els actius productius digitals (capital tecnològic i digitalització dels seus recursos humans),
  2. la intensitat digital de les interaccions de la seva cadena de valor (interaccions amb proveïdors, clients, Administracions públiques i entitats financeres) i  
  3. la intensitat d’ús de les tecnologies digitals (des de les més tradicionals fins a les emergents, com el blockchain).

Descarrega’t aquí el #ICDS2020

    Temes clau

    Digitalització i tecnologia

    Claus per a entendre com la digitalització les noves tecnologies estan transformant de manera profunda l'economia i el funcionament de la societat